ŠVČ. KRISTAUS KŪNAS IR KRAUJAS / NAJŚW. CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Birželio 3 d., pirmadienį minime šv. Karolį Luangą ir jo draugus, kankinius. Šv. Mišias 17:30 val. aukojame už mirusius tėvus.

2. Birželio 5 d., trečiadienį minime šv. Bonifacą, vyskupą ir kankinį. Šv. Mišias 17:30 val. aukojame už mūsų parapijos geradarius.

3. Birželio 7 d., pirmąjį mėnesio penktadienį švenčiame ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIES iškilmę. Šv. Mišios 17:30 val. Švč. Sakramento adoracija nuo 15:00 val.

4. Birželio 8 d., šeštadienį minime Nekaltąją Švč. Mergelės Marijos Širdį. Šv. Mišios 10:00 val.

5. Šeštadienį, birželio 8 d. 12:00 val. mūsų bažnyčioje šv. Mišių aukai vadovaus ir Sutvirtinimo sakramentą teiks vysk. Darius Trijonis.

6. Birželio 9 d. sekmadienį Dievo Kūno ir Kraujo iškilmės Oktavoje laiminame vaikus, vainikus ir žolynus.

7. Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie prisidėjo organizuojant Dievo Kūno ir Kraujo procesiją: Gailestingumo būriams, Nijolės Genytės globos namų darbuotojams ir gyventojams, Ryto ir Žeimenos gimnazijų mokytojams ir darbuotojams, chorui, policijos pareigūnams ir visiems dalyviams.

8. Birželinės pamaldos mūsų bažnyčioje švenčiamos kiekvieną dieną nuo pirmadienio iki šeštadienio po šv. Mišių.

9. Spaudos stende prie išėjimo iš bažnyčios yra nauji Kelionės, Artumos ir Saleziečių žinių žurnalai bei birželio mėn. Magnificat.

+++

1. 3 czerwca, w poniedziałek obchodzimy wspomnienie świętych męczenników Karola Lwangi i Towarzyszy. Mszę św. o godz. 17.30 sprawujemy za zmarłych ojców.

2. 5 czerwca, w środę obchodzimy wspomnienie św. Bonifacego, biskupa i męczennika. Mszę św. o godz. 17.30 sprawujemy za dobroczyńców naszej parafii.

3. 7 czerwca, w pierwszy piątek miesiąca obchodzimy uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Msza św. o godz. 17.30. Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00.

4. 8 czerwca, w sobotę obchodzimy wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. Msza św. o godz. 10.00.

5. W sobotę, 8 czerwca Mszy św. o godz. 12.00 będzie przewodniczył ks. bp Darius Trijonis podczas której udzieli sakramentu bierzmowania dla przygotowanych kandydatów.

6. 9 czerwca, w niedzielę, w Oktawę uroczystości Bożego Ciała błogosławimy dzieci, wianki i zioła.

7. Nabożeństwa czerwcowe w naszym kościele są sprawowane od poniedziałku do soboty po Mszy św.

8. Santiago Tours wraz z księżmi Jerzym Witkowskim i Ryszardem Pieciunem organizują pielgrzymkę do Meksyku. Wszelkie informację na temat pielgrzymki można znaleźć w gablocie z prasą przy wyjściu z kościoła.