Dvasininkai


Klebonas kun. Vladimiras Solovej

Kunigas, Filosofijos mokslų daktaras

Gimimo data: 1975-02-28

Kunigystės šventimų data: 2001-06-29

Vikaras kun. Stanislav Valiukevič

Kunigas, Religijos mokslų magistras

Gimimo data: 1985-08-29

Kunigystės šventimų data: 2012-04-28

Gimimo data: 198