IV VELYKŲ SEKMADIENIS / IV NIEDZIELA WIELKANOCNA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Gegužės mėnesį ypatingu būdu pagerbiame Švč. Mergelę Mariją. Gegužinės pamaldos mūsų bažnyčioje vyksta nuo pirmadienio iki šeštadienio po šv. Mišių. Sekmadienį 15 min. prieš šv. Mišias. Kiekvieną gegužės šeštadienį 9.20 val. giedame Švč. M. Marijos valandas.

2. Gegužės 1 d., pirmadienį 18.15 val. kviečiame į pokalbių apie tikėjimą Šv. Rašto šviesoje susitikimą. Susitikimas vyks lietuvių kalba parapijos salėje.

3. Gegužės 1 d., pirmąjį mėnesio pirmadienį po 17.30 val. šv. Mišių kalbame Dievo Gailestingumo vainikėlį.

4. Gegužės 2 d., antradienį minime šv. Atanazą, vyskupą ir Bažnyčios mokytoją. Šv. Mišios 8.30 val. Pirmąjį mėnesio antradienį po šv. Mišių kalbame Visų Šventųjų litaniją.

5. Gegužės 3 d., trečiadienį švenčiame šv. Pilypo ir Jokūbo, apaštalų šventę. Šv. Mišios 17.30 val. už parapijos geradarius.

6. Gegužės 4 d., pirmąjį mėnesio ketvirtadienį po 8.30 val. šv. Mišių Švč. Sakramento išstatymas ir padėkos už Eucharistijos Dovaną malda.

7. Gegužės 5 d., pirmąjį mėnesio penktadienį kviečiame į Švč. Sakramento adoraciją nuo 15.00 val. Šv. Mišios 17.30 val.

8. Gegužės 5 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija kviečia į atvirų durų dieną. Programa prasidės 17.00 val. šv. Mišių auka seminarijos koplyčioje.

9. Gegužės 7 d., sekmadienį švenčiame Motinos Dieną. Šv. Mišias aukojame už gyvas motinas, o gegužės 8 d., pirmadienį 17.30 val. už mirusias.

10. Spaudos stende prie išėjimo iš bažnyčios yra nauji Artumos ir Kelionės žurnalų numeriai

11. Nuoširdžiai dėkojame už visas aukas mūsų bažnyčios išlaikymui.


+++


1. Rozpoczynamy miesiąc maj, w którym w sposób szczególny czcimy Najświętszą Maryję Pannę. Nabożeństwa majowe w naszym kościele od poniedziałku do soboty są sprawowane po Mszy św. W niedziele – 15 min. przed Mszą św. W każdą sobotę maja o godz. 9.20 śpiewamy godzinki Najświętszej Maryi Panny.

2. W poniedziałek, 1 maja po Mszy św. o godz. 18.15 zapraszamy na spotkanie-rozmowę o wierze w świetle Pisma świętego. Spotkanie odbędzie się w języku litewskim w sali parafialnej.

3. 1 maja, w pierwszy poniedziałek miesiąca po Mszy św. o godz. 17.30 odmawiamy koronkę do Miłosierdzia Bożego.

4. 2 maja, we wtorek obchodzimy wspomnienie św. Atanazego, biskupa i doktora Kościoła. Msza św. o godz. 8.30. Po Mszy św. w pierwszy wtorek miesiąca odmawiamy litanię do Wszystkich Świętych.

5. 3 maja w środę obchodzimy święto św. Apostołów Filipa i Jakuba. Msza św. o godz. 17.30 za dobroczyńców naszej parafii.

6. 4 maja, w pierwszy czwartek miesiąca po Mszy św. o godz. 8.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu oraz modlitwa dziękczynna za Dar Eucharystii.

7. 5 maja w pierwszy piątek miesiąca Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00. Msza św. o godz. 17.30.

8. 5 maja seminarium duchowne w Wilnie zaprasza na dzień otwartych drzwi. Program rozpocznie o godz. 17.00 Mszą św. w kaplicy seminaryjnej.

9. 7 maja w niedzielę obchodzimy Dzień Matki. Msze św. sprawujemy za żyjące mamy, a w poniedziałek 8 maja o godz. 17.30 za zmarłe.

10. Serdecznie dziękujemy za wszystkie ofiary złożone na utrzymanie kościoła.