IV GAVĖNIOS SEKMADIENIS / IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Kovo 20 d., pirmadienį 18.15 val. kviečiame į pokalbių apie tikėjimą Šv. Rašto šviesoje susitikimą. Susitikimas vyks lenkų kalba parapijos salėje.

2. Gavėnios metu kiekvieną penktadienį 16.00 val. kviečiame į Kryžiaus kelio pamaldas lietuvių ir lenkų kalbomis, o kiekvieną sekmadienį 11.30 val. į Graudžių verksmų pamaldas.

3. Kovo 20 d., pirmadienį švenčiame šv. Juozapo, Švč. M. Marijos Sužadėtinio, iškilmę. Šv. Mišios 17.30 val.

4. Šią savaitę kovo 24-26 d.d. mūsų parapijoje vyks Gavėnios rekolekcijos. Rekolekcijas ves kun. Francišek Jusiel.

5. Kovo 24 d., penktadienį 15.00 val. vyks Kryžiaus kelio pamaldos Pabradės miesto gatvėmis. Maloniai kviečiame dalyvauti.

6. Kovo 25 d., šeštadienį švenčiame Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai iškilmę. Šv. Mišios 10.00 val.

7. Spaudos stende prie išėjimo iš bažnyčios yra balandžio mėnesio Magnificat mišiolėlis, nauji Artumos ir Kelionės žurnalų numeriai.

8. Mūsų bažnyčioje yra eksponuojama paroda apie s. Heleną Majevską. Spaudos stende galima rasti literatūros apie šią vienuolę.

9. Maloniai prašome skirti 1,2 % pajamų mokesčio dalį už 2022 metus mūsų parapijos reikmėms. Vienintelis galimas būdas pateikti prašymą yra tik elektroninis. Mūsų parapijos rekvizitus galima rasti internetiniame puslapyje www.pabradesparapija.lt arba bažnyčios raštinėje.

10. Dėkojame už visas aukas mūsų bažnyčios išlaikymui ir šildymo išlaidoms padengti.

+++

1. W poniedziałek, 20 marca po Mszy św. o godz. 18.15 zapraszamy na spotkanie-rozmowę o wierze w świetle Pisma świętego. Spotkanie odbędzie się w języku polskim w sali parafialnej.

2. 20 marca, w poniedziałek obchodzimy uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Msza św. o godz. 17.30.

3. W Wielkim Poście w każdy piątek o godz. 16.00 zapraszamy na Nabożeństwo Drogi krzyżowej w języku polskim i litewskim, a w każdą sobotę o godz. 9.30 na Godzinki Męki Pańskiej.

4. Rekolekcje Wielkopostne w naszej parafii odbędą się w dniach 24-26 marca. Rekolekcje poprowadzi ks. Franciszek Jusiel.

5. 24 marca, w piątek o godz. 15.00 zapraszamy na Drogę krzyżową ulicami miasta Podbrodzia.

6. 25 marca, w sobotę obchodzimy uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msza św. o godz. 10.00.

7. W naszym kościele jest wystawa poświęcona s. Helenie Majewskiej. W gablocie z prasą można znaleźć kilka książek o tej siostrze zakonnej jak również mszalik Oremus na kwiecień.

8. Uprzejmie prosimy o przeznaczenie 1,2 % podatku dochodowego za rok 2022 na potrzeby naszej parafii. Jedyna możliwa forma wniosku jest tylko elektroniczna. Rekwizyty naszej parafii można znaleźć na stronie internetowej www.pabradesparapija.lt lub uzyskać w kancelarii.

9. Serdecznie dziękujemy za wszystkie ofiary złożone na utrzymanie i ogrzewanie kościoła.