II SEKMADIENIS PO KALĖDŲ / II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Nuoširdžiai dėkojame šiuo mums visiems nelengvu karantino metu už Jūsų aukas bažnyčios išlaikymui, už šv. Mišių intencijas.

2. Lietuvos vyskupų konferencijos sprendimu laikini sielovadinių uždavinių apribojimai yra pratęsimai iki sausio 10 d. imtinai.

3. Šią savaitę bažnyčia bus atidaryta pirmadienį, trečiadienį, penktadienį nuo 16.00 val. iki 17.00 val.; antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį nuo 9.00 val. iki 10.00 val., šeštadienį nuo 11.00 val. iki 12.00 val. Šiomis valandomis galima atlikti Išpažintį, priimti šv. Komuniją, pasimelsti, pasikalbėti su kunigu, užrašyti šv. Mišių intencijas, susitarti aplankyti ligonius ir kt. Kitu laiku kviečiame su mumis susisiekti telefonu arba el. paštu.

4. Šv. Mišias švęsime žmonėms bažnyčioje nedalyvaujant: pirmadienį, trečiadienį, penktadienį 17.30 val.; antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį 8.30 val., šeštadienį 10.00 val.; sekmadienį 10.00 val. lenkiškai, 12.00 val. lietuviškai.

5. Sausio 6 d., trečiadienį švenčiame Kristaus Apsireiškimo (Trijų Karalių) iškilmę. Šv. Mišios lietuvių kalba 17.30 val., lenkų kalba – 8.30 val.

6. Visos pamaldos bus transliuojamos mūsų parapijos Facebook paskyroje: Pabradės Švč. Mergelės Marijos, Šeimos Karalienės parapija.

7. Kiekvieną vakarą 20.00 val. muša mūsų bažnyčių varpai kviesdami visus tikinčiuosius užtariant šv. Juozapui melstis už ligonius, gydytojus, slaugytojus ir visus, kuriems šis metas yra ypatingai sunkus.

8. Šiuo nepaprastu laiku ypatingai kviečiame gilinti savo tikėjimą skaitant katalikišką spaudą. Bažnyčioje spaudos stende galima rasti sausio mėnesio Magnificat bei naują žurnalo Kelionė numerį.

+++

1. Serdecznie dziękujemy za wszystkie złożone ofiary na kościół w tym trudnym dla nas wszystkich czasie kwarantanny, za intencje Mszy św., za waszą serdeczną troskę o nas.

2. Decyzją konferencji episkopatu Litwy tymczasowe ograniczenia zadań duszpasterskich są przedłużone do 10 stycznia włącznie.

3. W tym tygodniu kościół będzie otwarty w poniedziałek, środę i piątek od godz. 16.00 do godz. 17.00; we wtorek, środę i czwartek od godz. 9.00 do godz. 10.00; w sobotę od godz. 11.00 do godz. 12.00. W tym czasie jest możliwość Spowiedzi, Komunii św., osobistej modlitwy, rozmowy z księdzem, zapisania intencji Mszy św., umówienia wizyty chorych, itd. W innej porze prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

4. Msze św. będą sprawowane bez udziału ludzi w kościele: we wtorek, środę i czwartek o godz. 8.30; w poniedziałek, środę i piątek o godz. 17.30; w sobotę o godz. 10.00; w niedzielę o godz. 10.00 i 12.00.

5. W środę, 6 stycznia obchodzimy uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli). Msza św. w języku polskich o godz. 8.30, w języku litewskich o godz. 17.30.

6. Wszystkie nabożeństwa są transmitowane na profilu Facebook naszej parafii: Pabradės Švč. Mergelės Marijos, Šeimos Karalienės, parapija.

7. Każdego wieczoru o godz. 20.00 biją dzwony naszych kościołów i w ten sposób zapraszają wszystkich wiernych do modlitwy za wstawiennictwem św. Józefa za chorych, pielęgniarki, lekarzy oraz wszystkich, dla kogo ten czasz jest szczególnie ciężki.