XXIII EILINIS SEKMADIENIS / XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Rugsėjo 5 d., pirmadienį 8.00 val. išvykstame į Trakų Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidus. Pirmąjį mėnesio pirmadienį po 17.30 val. šv. Mišių kalbame Dievo Gailestingumo vainikėlį.

2. Rugsėjo 6 d., pirmąjį mėnesio antradienį po 8.30 val. šv. Mišių kalbame Visų Šventųjų litaniją.

3. Rugsėjo 7 d., pirmąjį mėnesio trečiadienį šv. Mišias 17.30 val. aukojame už mūsų parapijos geradarius.

4. Rugsėjo 8 d., ketvirtadienį švenčiame Švč. Mergelės Marijos Gimimo šventę.

5. Rugsėjo 9 d., penktadienį 15.00 val. kviečiame į Švč. Sakramento adoraciją. Šv. Mišios 17.30 val.

6. Kviečiame užrašyti vaikus pasiruošimui Pirmajai šv. Komunijai, o jaunimą ir suaugusius Sutvirtinimo Sakramentui. Užsirašyti galima pas kunigus arba katechetus.

+++

1. 5 września, w poniedziałek o godz. 8.00 wyjeżdżamy z pielgrzymką do Trok. W pierwszy poniedziałek miesiąca po Mszy św. o godz. 17.30 odmawiamy koronkę do Miłosierdzia Bożego.

2. 6 września, w pierwszy wtorek miesiąca po Mszy św. o godz. 8.30 odmawiamy litanię do Wszystkich Świętych.

3. 7 września, w pierwszą środę miesiąca Msza św. o godz. 17.30 za dobroczyńców naszej parafii.

4. 8 września, w czwartek obchodzimy święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Msza św. o godz. 8.30.

5. 9 września, w piątek zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00. Msza św. o godz. 17.30.

6. Zapisujemy dzieci do przygotowania do Pierwszej Komunii św., a młodzież i dorosłych do Sakramentu Bierzmowania. Zapisać się można u księży lub katechetów.