KRISTAUS PAAUKOJIMO ŠVENTĖ / ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Nuoširdžiai dėkojame už svetingumą ir aukas Vilniaus gatvės, Silniškių viensodžio gyventojams. Dėkojame p. Juzefui Dravnel už pagalbą ruošiant sielovadinį apsilankymą.

2. Vasario 3 d., pirmadienį minime šv. Blažiejų. Šv. Mišios 17.30 val., šv. Mišių metu teikiamas palaiminimas šv. Blažiejaus žvakėmis. Kaip įprasta Pirmąjį mėnesio pirmadienį po šv. Mišių kalbame Dievo gailestingumo vainikėlį.

3. Vasario 4 d. Pirmąjį mėnesio antradienį šv. Mišios bus aukojamos vakare 17.30 val. Po šv. Mišių giedame Visų Šventųjų litaniją prie mūsų bažnyčioje saugomų šventųjų relikvijų.

4. Vasario 5 d., trečiadienį minime šv. Agotą mergelę ir kankinę, laiminame duoną ir vandenį. Šv. Mišios – 17.30 val. aukojamos už mūsų parapijos geradarius.

5. Vasario 6 d. Pirmąjį mėnesio ketvirtadienį šv. Mišios aukojamos 17.30 val., po šv. Mišių Švč. Sakramento išstatymas ir padėka už Eucharistijos dovaną.

6. Vasario 7 d., Pirmąjį mėnesio penktadienį kviečiame į Švč. Sakramento Adoraciją nuo 15.00 val. Šv. Mišios aukojamos 17.30 val.

7. Prie išėjimo iš bažnyčios galima rasti vasario mėnesio Magnificat leidinio numerį.

8. Kviečiame skirti 2% pajamų mokesčio už 2019 metus mūsų parapijos reikmėms. Pildymo formas ir rekvizitus galima rasti prie išėjimo iš bažnyčios.


1. Serdecznie dziękujemy dla mieszkańców ulicy Vilniaus oraz Silniszek za gościnność oraz złożone ofiary podczas wizyty duszpasterskiej. Dziękujemy dla p. Józefa Drawnela za pomoc w organizowaniu kolędy.

2. 3 lutego, w poniedziałek obchodzimy wspomnienie św. Błażeja biskupa i męczennika. Msza św. o godz. 17.30, w czasie Mszy św. błogosławimy gardło świecami św. Błażej. Po Mszy św. tak jak zwykle w Pierwszy poniedziałek miesiąca odmawiamy Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

3. 4 lutego, w Pierwszy wtorek miesiąca Msza św. jest sprawowana o godz. 17.30. Po Mszy św. litania do Wszystkich Świętych przy relikwiach.

4. 5 lutego, w środę obchodzimy wspomnienie św. Agaty dziewicy i męczennicy. Msza św. o godz. 17.30, błogosławimy chleb i wodę. W Pierwszą środę miesiąca Mszę św. sprawujemy za dobroczyńców naszej parafii.

5. 6 lutego, w Pierwszy czwartek miesiąca Msza św. o godz. 17.30. Po Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i dziękczynienie za dar Eucharystii.

6. 7 lutego, w Pierwszy piątek miesiąca zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00. Msza św. o godz. 17.30.

7. Przy wyjściu z kościoła można znaleźć mszaliki Słowa Bożego Oremus na miesiąc luty.

8. Prosimy o przekazanie 2% podatku dochodowego za rok 2019 na rzecz naszej parafii. Formularze oraz wzór wypełnienia można znaleźć przy wyjściu z kościoła.