I GAVĖNIOS SEKMADIENIS / I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Vasario 27 d., pirmadienį 18.15 val. kviečiame į pokalbių apie tikėjimą Šv. Rašto šviesoje susitikimą. Susitikimas vyks lietuvių kalba parapijos salėje.

2. Gavėnios metu kiekvieną penktadienį 16.00 val. kviečiame į Kryžiaus kelio pamaldas lietuvių ir lenkų kalbomis, o kiekvieną šeštadienį 9.30 val. į Kristaus kančios valandų giedojimą lenkų kalba.

3. Kovo 1 d., pirmąjį mėnesio trečiadienį šv. Mišias 17.30 val. aukojame už mūsų parapijo geradarius.

4. Kovo 2 d., pirmąjį mėnesio ketvirtadienį šv. Mišios 8.30 val., po šv. Mišių Švč. Sakramento išstatymas ir padėkos už Eucharistijos Dovaną malda.

5. Kovo 3 d., penktadienį nuo 15.00 val. kviečiame į Švč. Sakramento adoraciją. Šv. Mišios 17.30 val.

6. Kovo 4 d., šeštadienį švenčiame Lietuvos Globėjo šv. Kazimiero iškilmę. Šv. Mišios 10.00 val. Po šv. Mišių pirmąjį mėnesio šeštadienį kalbame Švč. Mergelės Marijos litaniją.

7. Spaudos stende prie išėjimo iš bažnyčios yra kovo mėnesio Magnificat mišiolėlis ir naujas Artumos žurnalo numeris.

8. Dėkojame už visas aukas mūsų bažnyčios išlaikymui ir šildymo išlaidoms padengti.

+++

1. W poniedziałek, 27 lutego po Mszy św. o godz. 18.15 zapraszamy na spotkanie-rozmowę o wierze w świetle Pisma świętego. Spotkanie odbędzie się w języku litewskim w sali parafialnej.

2. W Wielkim Poście w każdy piątek o godz. 16.00 zapraszamy na Nabożeństwo Drogi krzyżowej w języku polskim i litewskim, a w każdą sobotę o godz. 9.30 na Godzinki Męki Pańskiej.

3. 1 marca, w pierwszą środę miesiąca Msza św. o godz. 17.30 za dobroczyńców naszej parafii.

4. 2 marca, w pierwszy czwartek miesiąca Msza św. o godz. 8.30, po Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu oraz modlitwa dziękczynna za dar Eucharystii.

5. 3 marca, w piątek zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00. Msza św. o godz. 17.30.

6. 4 marca, w sobotę obchodzimy uroczystość św. Kazimierza, głównego Patrona Litwy. Msza św. o godz. 10.00. Po Mszy św. w pierwszą sobotę miesiąca litania do Najświętszej Maryi Panny.

7. Serdecznie dziękujemy za wszystkie ofiary złożone na utrzymanie i ogrzewanie kościoła.