Vikaras kun. Stanislav Valiukevič

Kunigas, Religijos mokslų magistras

Gimimo data: 1985-08-29

Kunigystės šventimų data: 2012-04-28

Gimimo data: 1985-08-29

Vilniaus arkivyskupija http://www.vilnensis.lt/dvasininkai/dvasininkas/18..