XXXIII EILINIS SEKMADIENIS / XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Šiandien, trečiąjį lapkričio sekmadienį minime pasaulinę žuvusiųjų eismo įvykiuose dieną.

2. Lapkričio 20 d., trečiadienį minime šv. Rapolą Kalinauską kunigą ir vienuolį, gimusį Vilniuje, mūsų krašto šventąjį, 1863 m. sukilimo dalyvį. šv. Mišios 17.30 val.

3. Lapkričio 21 d., ketvirtadienį minime Švč. M. Marijos Paaukojimą.

4. Lapkričio 22 d., penktadienį minime šv. Ceciliją, mergelę ir kankinę, muzikų, vargonininkų globėją. Meldžiamės už mūsų vargonininkę ir choristus. Šv. Mišios 17.30 val.

5. Lapkričio 23 d., šeštadienį 15.30 val. parapijos namuose yra planuojamas pirmasis Namų bažnyčios bendruomenės susitikimas. Nuoširdžiai kviečiame sakramentinėje santuokoje gyvenančias poras.

6. Kitą sekmadienį, lapkričio 24 d., švenčiame Kristaus Visatos Valdovo iškilmę. Sekmadienio šv. Mišių rinkliava bus skiriama Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos išlaikymui.

7. Kviečiame jaunimą nuo 16 metų amžiaus sutikti Naujuosius Metus Taizé susitikime Vroclave. Daugiau informacijos gali suteikti katechetas Artūras.

8. Dėkojame už rūpestį mūsų bažnyčios reikmėmis: Dievo Motinos Marijos altorėlio įrengimu bei šildymo išlaidomis.

9. Kviečiame skaityti katalikišką spaudą. Prie išėjimo iš bažnyčios galima rasti naujus Artumos bei Magnificat leidinių numerius.


1. Serdeczne podziękowania dla organistki oraz chóru za rzetelne przygotowanie się oraz czynny udział we Mszy św. podczas Opiek Matki Bożej w Ostrej Bramie.

2. Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych.

3. 20 listopada, w środę obchodzimy wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, kapłana i męczennika, świętego, który urodził się w Wilnie, był uczestnikiem Powstania styczniowego 1863 r. Msza św. o godz. 17.30.

4. 21 listopada, w czwartek obchodzimy wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny. Msza św. o godz. 17.30.

5. 22 listopada, w piątek obchodzimy wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy, patronki muzyków i organistów. We Mszy św. o godz. 17.30 modlimy się za chórzystów naszej parafii i organistkę.

6. 23 listopada, w sobotę o godz. 15.30 w domu parafialnym jest planowane pierwsze spotkanie wspólnoty Domowego kościoła. Serdecznie zapraszamy małżeństwa żyjące w związku sakramentalnym.

7. W następną niedzielę obchodzimy uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Ofiary Mszy św. będą przeznaczone na utrzymanie seminarium duchownego w Wilnie.

8. Zapraszamy młodzież od lat 16 na powitanie Nowego Roku wraz ze wspólnotą Taizé we Wrocławiu. Szczegółowe informacje można uzyskać u katechety Artura.

9. Serdecznie dziękujemy za troskę o nasz kościół, za złożone ofiary na budowę ołtarzyka Matki Bożej oraz ogrzewanie kościoła.