XXXII EILINIS SEKMADIENIS / XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Iki lapkričio 9 d. imtinai kiekvienose šv. Mišiose meldžiamės už visus mirusius.

2. Lapkričio 7 d., pirmadienį 18.15 val. kviečiame į pokalbių apie tikėjimą Šv. Rašto šviesoje susitikimą. Susitikimas vyks lietuvių kalba parapijos salėje.

3. Lapkričio 9 d., trečiadienį švenčiame Laterano bazilikos pašventinimo šventę. Šv. Mišios 17.30 val.

4. Lapkričio 10 d., ketvirtadienį minime šv. Leoną Didįjį, popiežių ir Bažnyčios mokytoją. Šv. Mišios 8.30 val.

5. Lapkričio 11 d., penktadienį minime šv. Martyną Turietį, vyskupą. Šv. Mišios 17.30 val.

6. Penktadienį kviečiame į Švč. Sakramento adoraciją nuo 15.00 val.

7. Lapkričio 12 d., šeštadienį minime šv. Juozapatą, vyskupą ir kankinį, mūsų senosios bažnyčios globėją. Šv. Mišios 10.00 val.

8. Lapkričio 15 d., antradienį kviečiame į piligriminę kelionę į Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos Globos atlaidus. Išvykstame iš Pabradės 15.00 val. Šv. Mišios bus aukojamos šv. Teresės bažnyčioje 17.00 val. Užsirašyti į kelionę galima bažnyčios raštinėje.

9. Nuoširdžiai dėkojame už aukas bažnyčios ir parapijos namų artėjančio šildymo sezono išlaidoms padengti.

+++

1. Do 9 listopada włącznie w każdej Mszy św. modlimy się za wszystkich zmarłych.

2. 7 listopada, w poniedziałek po Mszy św. o godz. 18.15 zapraszamy na spotkanie-rozmowę o wierze w świetle Pisma świętego. Spotkanie odbędzie się w języku litewskim w sali parafialnej.

3. 9 listopada, w środę obchodzimy święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. Msza św. o godz. 17.30.

4. 10 listopada, w czwartek obchodzimy wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła. Msza św. o godz. 17.30.

5. 11 listopada, w piątek obchodzimy wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa. Msza św. o godz. 17.30.

6. W piątek zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00.

7. 12 listopada, w sobotę obchodzimy wspomnienie św. Jozafata, biskupa i męczennika, patrona naszego starego kościoła. Msza św. o godz. 10.00.

8. 15 listopada, we wtorek zapraszamy na pielgrzymkę autokarową na Odpust Opieki Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej. Wyjazd z Podbrodzia o godz. 15.00. Msza św. w kościele św. Teresy o godz. 17.00. Zapisać się na pielgrzymkę można w kancelarii w kościele.

9. Serdecznie dziękujemy za wszystkie ofiary złożone na ogrzewanie kościoła i domu parafialnego.