XXXII EILINIS SEKMADIENIS / XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Oktawa modlitw za zmarłych trwa do 9 listopada. W każdej Mszy św. modlimy się za wszystkich zmarłych.

2. 9 listopada, we wtorek obchodzimy święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. Msza św. o godz. 8.30.

3. 10 listopada, w środę wspominamy św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła. Msza św. o godz. 17.30.

4. 11 listopada, w czwartek obchodzimy wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa. Msza św. o godz. 8.30.

5. 12 listopada, w piątek wspominamy św. Jozafata Kuncewicza, biskupa i męczennika, Patrona naszego poprzedniego kościoła. Msza św. o godz. 17.30.

6. 16 listopada organizujemy pielgrzymkę autokarową do Ostrej Bramy na Odpusty Opieki Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia. Wyjazd z Podbrodzia o godz. 15.00. Msza św. w kościele św. Teresy o godz. 17.00. Zapisać się można w kancelarii parafialnej.

7. Dziękujemy za wszystkie ofiary złożone na utrzymanie kościoła w obliczu zbliżających się wydatków na ogrzewanie.

+++


1. Maldų už mirusius Oktava trunka iki lapkričio 9 dienos. Už mirusius meldžiamės kiekvienose šv. Mišiose.

2. Lapkričio 9 d., antradienį švenčiame Laterano Bazilikos pašventinimo metines. Šv. Mišios 8.30 val.

3. Lapkričio 10 d., trečiadienį minime šv. Leoną Didįjį, popiežių ir Bažnyčios mokytoją. Šv. Mišios 17.30 val.

4. Lapkričio 11 d., ketvirtadienį minime šv. Martyną Turietį, vyskupą. Šv. Mišios 8.30 val.

5. Lapkričio 12 d., penktadienį minime šv. Juozapatą Kuncevičių, vyskupą ir kankinį, mūsų ankstesnės bažnyčios Globėją. Šv. Mišios 17.30.

6. Lapkričio 16 d. organizuojame piligriminę kelionę į Aušros Vartus į Gailestingumo Dievo Motinos atlaidus. Išvykstame iš Pabradės 15.00 val. Šv. Mišios šv. Teresės bažnyčioje 17.00 val. Užsirašyti į kelionę galima bažnyčios raštinėje.

7. Dėkojame, kad savo aukomis prisidedate prie bažnyčios išlaikymo ypač artėjančių šildymo išlaidų.