XXX eilinis sekmadienis / XXX Niedziela Zwykła

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Bažnyčios raštinėje užrašome šv. Mišių intencijas už mirusius Vėlinių Oktavai. Mirusiųjų vardus galima užrašyti ant lapelių, kuriuos galima paimti iš spaudos stendo.

2. Spalio 30 d., pirmadienį 18.15 val. kviečiame į pokalbių apie tikėjimą Šv. Rašto šviesoje susitikimą.

3. Lapkričio 1 d., trečiadienį švenčiame Visų Šventųjų iškilmę. Šv. Mišias aukojame sekmadienio tvarka. Procesija Pabradės kapinėse vyks lapkričio 1 d. 15.00 val. lietuvių ir lenkų kalbomis.

4. Lapkričio 2 d., ketvirtadienį Vėlinių dieną šv. Mišias už mirusius aukojame sekmadienio tvarka.

5. Lapkričio 3 d., pirmąjį mėnesio penktadienį Švč. Sakramento adoracija nuo 15.00 val. Šv. Mišios 17.30 val.

6. Lapkričio 4 d., šeštadienį minime šv. Karolį Boromiejų, vyskupą. Šv. Mišios 10.00 val. Pirmąjį mėnesio šeštadienį 9.20 val. giedame Švč. Mergelės Marijos valandas, o po šv. Mišių kalbame Švč. M. Marijos litaniją.

7. Lapkričio 14 d., antradienį kviečiame į piligriminę kelionę į Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos Globos atlaidus. Išvykstame iš Pabradės 15.00 val. Šv. Mišios bus aukojamos šv. Teresės bažnyčioje 17.00 val. Užsirašyti į kelionę galima bažnyčios raštinėje.

8. Spaudos stende prie išėjimo iš bažnyčios yra lapkričio mėn. Magnificat mišiolėlis ir naujas Artumos žurnalo numeris.

9. Nuoširdžiai dėkojame už aukas bažnyčios ir parapijos namų artėjančio šildymo sezono išlaidoms padengti.

+++

1. Zapisujemy intencje Mszy św. za zmarłych na Oktawę wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych. Imiona zmarłych można zapisać na kartkach, które są umieszczone w gablocie z prasą.

2. 30 października, w poniedziałek po Mszy św. o godz. 18.15 zapraszamy na spotkanie-rozmowę o wierze w świetle Pisma świętego.

3. 1 listopada, w środę obchodzimy uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. sprawujemy w porządku niedzielnym. Procesja na cmentarzu w Podbrodziu odbędzie się 1 listopada o godz. 15.00 w językach polskim i litewskim.

4. 2 listopada, w czwartek obchodzimy Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. Msze św. sprawujemy tak jak w niedzielę.

5. 3 listopada, w pierwszy piątek miesiąca adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00. Msza św. o godz. 17.30.

6. 4 listopada, w sobotę obchodzimy wspomnienie św. Karola Boromeusza, biskupa. Msza św. o godz. 10.00. W pierwszą sobotę miesiąca o godz. 9.20 śpiewamy godzinki Najświętszej Maryi Panny, a po Mszy św. odmawiamy litanię Loretańską.

7. 15 listopada, we wtorek zapraszamy na pielgrzymkę autokarową na Odpust Opieki Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej. Wyjazd z Podbrodzia o godz. 15.00. Msza św. w kościele św. Teresy o godz. 17.00. Zapisać się na pielgrzymkę można w kancelarii w kościele.

8. Serdecznie dziękujemy za wszystkie ofiary złożone na ogrzewanie kościoła i domu parafialnego.