XXVII EILINIS SEKMADIENIS / XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Spalio mėnesį ypatingu būdu pagerbiame Švč. Mergelę Mariją rožinio maldoje. Kviečiame į rožinio pamaldas mūsų bažnyčioje kiekvieną dieną pusę valandos prieš šv. Mišias. Spalio mėnuo taip yra misijų mėnuo. Spaudos stende prie išėjimo iš bažnyčios yra knygelės su intencijomis spalio mėn. rožinio maldai už misijas.

2. Pirmadienį, spalio 9 d. kviečiame į susitikimą su Šv. Raštu. Susitikimas vyks parapijos salėje 18.15 val.

3. Spalio 13 d., penktadienį kviečiame į Švč. Sakramento adoraciją nuo 15.00 val. Šv. Mišios 17.30 val.

4. Užrašome šv. Mišių intencijas už mirusius Vėlinių Oktavai. Šiuo tikslu galima pasinaudoti specialiais lapeliais esančiais spaudos stende prie išėjimo iš bažnyčios.

5. Policija ragina būti budriems internetinėje erdvėje! Niekada nespauskite įtartinų nuorodų, saugokite savo asmens ir bankinius duomenis, nediekite nežinomos kilmės programėlių. Policija taip pat ragina rūpintis savo saugumu tamsiu paros metu: naudoti šviesą atspindinčius elementus taip, kad jie būtų matomi kitiems eismo dalyviams. Rūpinkimės savo saugumu kelyje ir internete.

6. Spaudos stende prie išėjimo iš bažnyčios yra spalio mėn. Artumos bei nauji Kelionės žurnalų numeriai.

7. Nuoširdžiai dėkojame už visas aukas bažnyčios išlaikymui ir šildymo sistemos atnaujinimui.

+++

1. W październiku w sposób szczególny czcimy Najświętszą Maryję Pannę w modlitwie różańcowej. Zapraszamy na nabożeństwo różańcowe w kościele codziennie pół godziny przed Mszą św. Październik jest miesiącem misyjnym. W gablocie z prasą przy wyjściu z kościoła są książeczki z intencjami do modlitwy różańcowej za misje.

2. W poniedziałek, 9 października o godz. 18.15 zapraszamy na spotkanie biblijne w sali parafialnej.

3. 13 października, w piątek adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00. Msza św. o godz. 17.30.

4. Zapisujemy intencje Mszy św. na Oktawę modlitw za zmarłych. W tym celu można się posłużyć kartkami, które są w gablocie z prasą przy wyjściu z kościoła.

5. Policja apeluje o zachowanie ostrożności w sieci internetowej! Nigdy nie wchodźmy w podejrzane linki, nie podawajmy danych wrażliwych osobistych i bankowych oraz nie instalujmy aplikacji niewiadomego pochodzenia. Policjanci napominają też, że zgodnie z prawem każdy pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. Dbajmy o nasze bezpieczeństwo na drodze i w Internecie.

6. Serdecznie dziękujemy za wszystkie ofiary złożone na utrzymanie kościoła oraz renowację systemu ogrzewania.