XXVI EILINIS SEKMADIENIS / XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Rugsėjo 27 d., antradienį minime šv. Vincentą Paulietį, kunigą. Šv. Mišios 8.30 val.

2. Rugsėjo 28 d., trečiadienį minime šv. Vaclovą, kankinį. Šv. Mišios 17.30 val.

3. Rugsėjo 29 d., ketvirtadienį švenčiame šv. Mykolo, Gabrieliaus ir Rapolo, arkangelų šventę. Šv. Mišios 8.30 val.

4. Rugsėjo 30 d., penktadienį minime šv. Jeronimą, kunigą ir Bažnyčios mokytoją. Šv. Mišios 17.30 val. Nuo 15.00 val. kviečiame į Švč. Sakramento adoraciją.

5. Spalio 1 d., šeštadienį minime šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresę, mergelę, Bažnyčios mokytoją. Šv. Mišios 10.00 val. Pirmąjį mėnesio šeštadienį 9.20 val. giedame Marijos valandas, o po šv. Mišių kalbame Švč. Mergelės Marijos litaniją.

6. Spalio mėnesį ypatingu būdu pagerbiame Švč. Mergelę Mariją rožinio maldoje. Kviečiame į rožinio pamaldas mūsų bažnyčioje kiekvieną dieną pusę valandos prieš šv. Mišias.

7. Kviečiame užrašyti vaikus pasiruošimui Pirmajai šv. Komunijai, o jaunimą ir suaugusius Sutvirtinimo Sakramentui. Užsirašyti galima pas kunigus arba katechetus.

8. Pirmas susitikimas su Pirmos Komunijos vaikų tėvais vyks rugsėjo 25 d. po 12.00 val. šv. Mišių. Pirmas susitikimas su Sutvirtinimo sakramento kandidatais vyks spalio 2 d. po 12.00 val. šv. Mišių.

9. Spaudos stende yra nauji Artumos ir Kelionės žurnalų numeriai.

10. Maloniai prašome paremti artėjančias bažnyčios ir parapijos namų šildymo sezono išlaidas.

+++

1. 27 września, we wtorek obchodzimy wspomnienie św. Wincentego à Paulo, prezbitera. Msza św. o godz. 8.30.

2. 28 września, w środę obchodzimy wspomnienie św. Wacława, męczennika. Msza św. o godz. 17.30.

3. 29 września, w czwartek obchodzimy święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. Msza św. o godz. 8.30.

4. 30 września, w piątek obchodzimy wspomnienie św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła. Msza św. o godz. 17.30. Od godz. 15.00 zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu.

5. 1 października, w sobotę obchodzimy wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła. Msza św. o godz. 10.00. W pierwszą sobotę miesiąca o godz. 9.20 śpiewamy godzinki Najświętszej Maryi Panny, a po Mszy św. odmawiamy litanię Loretańską.

6. W październiku w sposób szczególny czcimy Najświętszą Maryję Pannę w modlitwie różańcowej. Zapraszamy na nabożeństwo różańcowe w kościele codziennie pół godziny przed Mszą św.

7. Zapisujemy dzieci do przygotowania do Pierwszej Komunii św., a młodzież i dorosłych do Sakramentu Bierzmowania. Zapisać się można u księży lub katechetów.

8. Pierwsze spotkanie organizacyjne dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych odbędzie się 25 września po Mszy św. polskiej; dla kandydatów do Bierzmowania – 2 października po Mszy św. litewskiej.

9. W gablocie z prasą przy wyjściu z kościoła jest nowy numer mszalika Oremus na październik.

10. Uprzejmie prosimy o wsparcie nadchodzących wydatków ogrzewania kościoła i domu parafialnego.