XXVI EILINIS SEKMADIENIS / XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Kitą savaitę pradedame spalio – Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnesį. Kviečiame melstis rožinį bažnyčiose ar namuose! Mūsų bažnyčioje rožinio pamaldos vyksta nuo pirmadienio iki penktadienio 17.00 val.

2. Šių metų spalio mėnesį popiežius Pranciškus yra paskelbęs Ypatinguoju Misijų Mėnesiu. Šio mėnesio tema: „Pakrikštyti ir siunčiami: Kristaus Bažnyčios misija pasaulyje“.

3. Pirmąjį mėnesio antradienį, spalio 1 d. kviečiame po šv. Mišių kalbant Visų Šventųjų litaniją kreiptis užtarimo į šventuosius, kurių relikvijos yra saugomos mūsų bažnyčioje.

4. Pirmąjį mėnesio ketvirtadienį, spalio 3 d. po šv. Mišių prie išstatyto Švč. Sakramento adoracijos metu dėkojame Viešpačiui už Eucharistijos dovaną.

5. Pirmąjį mėnesio penktadienį, spalio 4 d. kviečiame į Švč. Sakramento Adoraciją nuo 15.00 val.

6. Kviečiame vaikus ruoštis Eucharistijos (I Komunijos) ir Sutaikinimo sakramentams bei jaunimą Sutvirtinimo sakramentui. Pasiruošimui kviečiame taip pat ir suaugusius, kurie dar nėra priėmę Sutvirtinimo, nebuvo I Komunijos ar nėra pakrikštyti. Jei bus poreikis bursime atskiras pasiruošimo grupes suaugusiems. Organizacinis susitikimas dėl pasiruošimo I Komunijai yra numatytas spalio 6 d., dėl Sutvirtinimo – spalio 13 d.

7. Sakramentinėje Santuokoje gyvenančias šeimas kviečiame burtis į Namų bažnyčios bendruomenę. Po šv. Mišių galima kreiptis į kunigus.

8. Mažoji akademija Vilniuje kviečia į krikščionybės studijas 2019 m. rudenį. Studijos yra nemokamos. Daugiau informacijos galima rasti skelbimų lentoje.

9. Spalio 11-13 d.d. kviečiame vykti į piligriminę kelionę į Lichenį. Kelionės kaina 70 EUR.

10. Lapkričio 12 d. 17.00 val. esame kviečiami švęsti šv. Mišias Vilniuje Aušros Vartų Globos Atlaidų metu. Norinčius vykti kartu kviečiame užsirašyti parapijos raštinėje.

11. Prie išėjimo iš bažnyčios galima rasti naujus žurnalų „Artuma“, „Kelionė“ leidinius.

12. Kviečiame savo aukomis paremti Dievo Motinos altorėlio įrengimą mūsų bažnyčioje ir šildymo išlaidas.


1. W tym tygodniu rozpoczynamy miesiąc Matki Bożej Różańcowej – październik. Zapraszamy do modlitwy różańcowej w domach i w kościele. W naszym kościele różaniec będzie odmawiany codziennie od poniedziałku do piątku o godz. 17.00.

2. Papież ogłosił październik tego roku Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym. Jego mottem są słowa: „Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa z misją w świecie”.

3. 1 października, w pierwszy wtorek miesiąca zapraszamy po Mszy św. w Litanii do Wszystkich świętych prosić o szczególne wstawiennictwo tych świętych, których relikwie przechowujemy w naszym kościele.

4. 3 października, w pierwszy czwartek miesiąca po Mszy św. podczas Adoracji przy wystawionym Najświętszym Sakramencie dziękujemy Panu Jezusowi za dar Eucharystii.

5. 4 października, w pierwszy piątek miesiąca zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00.

6. Zapraszamy chętnych do chóru parafialnego, zwłaszcza zapraszamy mężczyzn. Zapraszamy też młodzież i dzieci do scholi parafialnej.

7. Zapraszamy dzieci do przygotowania do Eucharystii (I Komunii) i Spowiedzi oraz młodzież do Bierzmowania. Zapisać się do przygotowania można u Artura, Roberta albo u księży. Zapraszamy też do przygotowania osoby dorosłe, które nie są bierzmowane albo nie przystąpili do I Komunii lub nie są ochrzczone. Spotkanie organizacyjne w sprawie przygotowania do I Komunii odbędzie się 6 października, w sprawie przygotowania do Bierzmowania – 13 października.

8. Małżeństwa sakramentalne zapraszamy do wspólnoty Domowego Kościoła. Po Mszy św. prosimy o zgłoszenie się do kapłanów.

9. Mała akademia w Wilnie zaprasza na studia chrześcijańskie jesienią roku 2019. Studia są bezpłatne, więcej informacji można znaleźć na tablicy ogłoszeń.

10. Zapraszamy na pielgrzymkę do Lichenia w dniach 11-13 października. Koszt pielgrzymki 70 €.

11. 12 listopada jesteśmy zaproszeni do udziału we Mszy św. o godz. 17.00 podczas Odpustów Opieki Matki Bożej w Ostrej Bramie w Wilnie. Chętnych do wspólnej podróży zapraszamy zapisać się w kancelarii parafialnej.

12. Zbieramy ofiary na budowę ołtarzyka dla figury Matki Bożej w naszym kościele oraz na ogrzewanie kościoła.