XXIX EILINIS SEKMADIENIS / XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Spalio mėnesį ypatingu būdu pagerbiame Švč. Mergelę Mariją rožinio maldoje. Kviečiame į rožinio pamaldas mūsų bažnyčioje kiekvieną dieną pusę valandos prieš šv. Mišias.

2. Bažnyčios raštinėje užrašome šv. Mišių intencijas už mirusius Vėlinių Oktavai. Mirusiųjų vardus galima užrašyti ant lapelių, kuriuos galima paimti iš spaudos stendo.

3. Spalio 17 d., pirmadienį minime šv. Ignotą Antiochietį, vyskupą ir kankinį. Šv. Mišios 17.30 val.

4. Spalio 18 d., antradienį švenčiame šv. Luko, evangelisto šventę. Šv. Mišios 8.30 val.

5. Spalio 21 d., penktadienį Švč. Sakramento adoracija nuo 15.00 val. Šv. Mišios 17.30.

6. Spalio 22 d., šeštadienį minime šv. Joną Paulių II, popiežių, kurio relikvijas saugome mūsų bažnyčioje. Šv. Mišios 10.00 val.

7. Salio 23 d. sekmadienį švenčiame Misijų dieną. Šv. Mišių rinkliava bus skiriama misijoms paremti.

8. Spalio 24 d., pirmadienį 18.15 val. kviečiame į pokalbių apie tikėjimą Šv. Rašto šviesoje susitikimą. Susitikimas vyks lietuvių kalba parapijos salėje. Lenkų kalba toks susitikimas vyks rytoj, pirmadienį, spalio 17 d.

9. Lapkričio 1 d., antradienį švenčiame Visų Šventųjų iškilmę. Šv. Mišias aukosime sekmadienio tvarka. Procesija Pabradės kapinėse vyks lapkričio 1 d. 15.00 val. lietuvių ir lenkų kalbomis.

10. Lapkričio 2 d., trečiadienį Vėlinių dieną šv. Mišias už mirusius aukosime sekmadienio tvarka.

11. Spaudos stende prie išėjimo iš bažnyčios yra lapkričio mėn. Magnificat mišiolėlis ir naujas Artumos žurnalo numeris.

12. Nuoširdžiai dėkojame už aukas bažnyčios ir parapijos namų artėjančio šildymo sezono išlaidoms padengti.

+++

1. W październiku w sposób szczególny czcimy Najświętszą Maryję Pannę w modlitwie różańcowej. Zapraszamy na nabożeństwo różańcowe w kościele codziennie pół godziny przed Mszą św.

2. Zapisujemy intencje Mszy św. za zmarłych na Oktawę wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych. Imiona zmarłych można zapisać na kartkach, które są umieszczone w gablocie z prasą.

3. 17 października, w poniedziałek obchodzimy wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika. Msza św. o godz. 17.30.

4. 17 października, w poniedziałek po Mszy św. o godz. 18.15 zapraszamy na spotkanie-rozmowę o wierze w świetle Pisma świętego. Spotkanie odbędzie się w języku polskim w sali parafialnej.

5. 18 października, we wtorek obchodzimy święto św. Łukasza, ewangelisty. Msza św. o godz. 8.30.

6. 21 października, w piątek adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00. Msza św. o godz. 17.30.

7. 22 października, w sobotę obchodzimy wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża, którego relikwie przechowujemy w naszym kościele. Msza św. o godz. 10.00.

8. 23 października, niedziela jest Dniem Misyjnym. Ofiary Mszy św. tej niedzieli będą przeznaczone na misje.

9. 1 listopada, we wtorek obchodzimy uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. sprawujemy w porządku niedzielnym. Procesja na cmentarzu w Podbrodziu odbędzie się 1 listopada o godz. 15.00.

10. 2 listopada, w środę obchodzimy Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. Msze św. sprawujemy tak jak w niedzielę.

11. W gablocie z prasą jest nowy numer mszalika Oremus na listopad.

12. Serdecznie dziękujemy za wszystkie ofiary złożone na ogrzewanie kościoła i domu parafialnego.