XXIX EILINIS SEKMADIENIS / XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų aukas bažnyčios remonto ir šildymo išlaidoms padengti.

2. Spalio 22 d., ketvirtadienį minime šv. Joną Paulių II, popiežių, kurio relikvijas saugome mūsų bažnyčioje. Šv. Mišios 8.30 val.

3. Spalio mėnesį kviečiame melstis rožinio malda. Mūsų bažnyčioje rožinį kalbame pirmadieniais, trečiadieniais, penktadieniais 17.00 val.; antradieniais ir ketvirtadieniais 8.00 val.; šeštadieniais 9.30 val. sekmadieniais 11.30 val.

4. Rašome šv. Mišių intencijas už mirusius Vėlinių oktavai. Šiuo tikslu galima pasinaudoti lapeliais, kuriuos galima rasti spaudos stende prie išėjimo iš bažnyčios.

5. Lapkričio 18 d., trečiadienį 17.00 val. esame kviečiami švęsti šv. Mišias Aušros Vartų Dievo Motinos Globos atlaidų metu. Organizuojame bendrą kelionę 15.00 val. nuo Pabradės bažnyčios. Norinčius vykti kartu kviečiame užsirašyti raštinėje.

6. Jaunimą ir suaugusius kviečiame ruoštis Sutvirtinimo sakramentui. Po šv. Mišių galima kreiptis į Artūrą.

7. Kviečiame gilinti savo tikėjimą skaitant katalikišką spaudą. Spaudos stende prie išėjimo iš bažnyčios galima rasti lapkričio mėnesio Magnificat bei naujus žurnalų Artuma ir Kelionė numerius.

+++

1. Serdecznie dziękujemy za wszystkie złożone ofiary na remont kościoła oraz na ogrzewanie kościoła.

2. 22 października, w czwartek obchodzimy wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża, którego relikwie przechowujemy w naszym kościele. Msza św. o godz. 8.30.

3. W październiku gromadzimy się na modlitwie różańcowej. W kościele różaniec odmawiamy w poniedziałek, środę, piątek o godz. 17.00; we wtorek i czwartek o godz. 8.00; w sobotę i w niedzielę o godz. 9.30.

4. Zapisujemy intencje Mszy św. za zmarłych na Oktawę modlitw za zmarłych w listopadzie. W tym celu można posłużyć się kartkami, które są w gablocie z prasą przy wyjściu z kościoła.

5. 18 listopada, we środę na godz. 17.00 mamy zaproszenie na Mszę św. w czasie uroczystości Odpustowych Opieki Matki Bożej Ostrobramskiej. Organizujemy wspólny wyjazd z Podbrodzia od kościoła o godz. 15.00. Chętnych zapraszamy zapisać się w kancelarii.

6. Zapraszamy młodzież oraz osoby dorosłe do przygotowania do sakramentu Bierzmowania. Po Mszy św. można zapisać się u Artura.