XXIV EILINIS SEKMADIENIS / XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Rugsėjo 13 d., antradienį minime šv. Joną Auksaburnį, vyskupą ir Bažnyčios mokytoją. Šv. Mišios 8.30 val.

2. Rugsėjo 14 d., trečiadienį švenčiame šv. Kryžiaus Išaukštinimo šventę. Šv. Mišios 17.30 val. Europos vyskupų konferencijų taryba š. m. rugsėjo 14 d. paskelbė Maldos už Ukrainą diena. Ši diena – Šv. Kryžiaus Išaukštinimo šventė – pasirinkta todėl, kad ji ypač iškilmingai švenčiama Rytų Bažnyčioje, be to, Ukrainos lotynų apeigų katalikų vyskupai buvo paskelbę 2022 m. Šv. Kryžiaus metais. Ukraina dabar eina Kryžiaus keliu. Šią dieną kiekvienoje Lietuvos parapijoje vyksta eucharistinė adoracija už taiką Ukrainoje. Mūsų bažnyčioje Švč. Sakramento adoracija vysk nuo 16.00 iki 17.00 val.

3. Rugsėjo 15 d., ketvirtadienį minime Švč. Mergelę Mariją Sopulingąją. Šv. Mišios 8.30 val.

4. Rugsėjo 16 d., penktadienį minime šv. Kornelijų, popiežių, ir Kiprijoną, vyskupą, kankinius. Šv. Mišios 17.30 val. Nuo 15.00 val. kviečiame į Švč. Sakramento adoraciją.

5. Kviečiame užrašyti vaikus pasiruošimui Pirmajai šv. Komunijai, o jaunimą ir suaugusius Sutvirtinimo Sakramentui. Užsirašyti galima pas kunigus arba katechetus.

6. Pirmas susitikimas su Pirmos Komunijos vaikų tėvais vyks rugsėjo 25 d. po 12.00 val. šv. Mišių. Pirmas susitikimas su Sutvirtinimo sakramento kandidatais vyks spalio 2 d. po 12.00 val. šv. Mišių.

7. Spaudos stende yra nauji Artumos ir Kelionės žurnalų numeriai.

8. Maloniai prašome paremti artėjančias bažnyčios ir parapijos namų šildymo sezono išlaidas.

+++

1. 13 września, we wtorek obchodzimy wspomnienie św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła. Msza św. o godz. 8.30.

2. 14 września, w środę obchodzimy święto Podwyższenia Krzyża św. Msza św. o godz. 17.30. Rada Konferencji Episkopatów Europy ogłosiła 14 września Dniem Modlitwy za Ukrainę. Dzień ten, Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, został wybrany ze względu na to, że w Kościele Wschodnim jest on obchodzony ze szczególną powagą, a także dlatego, że Episkopat katolicki obrządku łacińskiego Ukrainy ogłosił rok 2022 Rokiem Krzyża Świętego. Ukraina idzie teraz Drogą Krzyżową. W tym dniu w każdej parafii na Litwie odbywa się adoracja eucharystyczna w intencji pokoju na Ukrainie. W naszym kościele adoracja Najświętszego Sakramentu będzie trwała od godz. 16.00 do godz. 17.00.

3. 15 września, w czwartek obchodzimy wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej. Msza św. o godz. 8.30.

4. 16 września, w piątek obchodzimy wspomnienie świętych męczenników Korneliusza, papieża, i Cypriana, biskupa. Msza św. o godz. 17.30. Od godz. 15.00 zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu.

5. Zapisujemy dzieci do przygotowania do Pierwszej Komunii św., a młodzież i dorosłych do Sakramentu Bierzmowania. Zapisać się można u księży lub katechetów.

6. Pierwsze spotkanie organizacyjne dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych odbędzie się 25 września po Mszy św. polskiej; dla kandydatów do Bierzmowania – 2 października po Mszy św. litewskiej.

7. Uprzejmie prosimy o wsparcie nadchodzących wydatków ogrzewania kościoła i domu parafialnego.