XXIII EILINIS SEKMADIENIS / XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. 13 września, w środę obchodzimy wspomnienie św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła. Msza św. o godz. 17.30.

2. 14 września, w czwartek obchodzimy święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Msza św. godz. 8.30.

3. 15 września, w piątek obchodzimy wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej. Msza św. o godz. 17.30. Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00.

4. 16 września, w sobotę obchodzimy wspomnienie świętych męczenników Korneliusza, papieża, i Cypriana, biskupa. Msza św. o godz. 10.00.

5. Zapisujemy dzieci do przygotowania do Pierwszej Komunii św., a młodzież i dorosłych do Sakramentu Bierzmowania. Zapisać się można u księży lub katechetów.

6. Filia Białostockiego Uniwersytetu w Wilnie organizuje kurs teologiczno-katechetyczny dla osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę religijną lub uzyskać prawo do nauczania religii w szkole. Nauka jest nieodpłatna. Zajęcia są w piątki i soboty. Czas trwania kursu - 3 semestry. Początek zajęć 1 października 2023 r.

7. Serdecznie dziękujemy za wszystkie ofiary złożone na utrzymanie kościoła oraz renowację systemu ogrzewania.

+++

1. Rugsėjo 13 d., trečiadienį minime šv. Joną Auksaburnį, vyskupą, Bažnyčios mokytoją. Šv. Mišios 17.30 val.

2. Rugsėjo 14 d., ketvirtadienį švenčiame šv. Kryžiaus Išaukštinimo šventę. Šv. Mišios 8.30 val.

3. Rugsėjo 15 d. penktadienį minime Švč. Mergelę Mariją Sopulingąją. Šv. Mišios 17.30 val. Švč. Sakramento adoracija nuo 15.00 val.

4. Rugsėjo 16 d., šeštadienį minime šv. Kornelijų, popiežių, ir Kiprijoną, vyskupą, kankinius. Šv. Mišios 10.00 val.

5. Kviečiame užrašyti vaikus pasiruošimui Pirmajai šv. Komunijai, o jaunimą ir suaugusius Sutvirtinimo Sakramentui. Užsirašyti galima pas kunigus arba katechetus.

6. Spaudos stende prie išėjimo iš bažnyčios yra nauji Kelionės bei rugsėjo mėnesio Artumos žurnalų numeriai.

7. Nuoširdžiai dėkojame už visas aukas bažnyčios išlaikymui ir šildymo sistemos atnaujinimui.