XXII EILINIS SEKMADIENIS / XXII NIEDZIELA ZWYKLA

SKELBIMAI / OGLOSZENIA

1. Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų aukas bažnyčios remonto darbams.

2. Rugsėjo 1 d., antradienį pradedame Naujus mokslo metus. Vaikus, tėvelius, mokytojus kviečiame į šv. Mišias 8.30 val. Pirmąjį mėnesio antradienį po šv. Mišių kalbame Visų šventųjų litaniją.

3. Rugsėjo 2 d., pirmąjį mėnesio trečiadienį šv. Mišias 17.30 aukojame už mūsų parapijos geradarius.

4. Rugsėjo 3 d. minime šv. Grigalių Didįjį, popiežių. Šv. Mišios 8.30 val. Pirmąjį mėnesio ketvirtadienį po šv. Mišių Švč. Sakramento išstatymas ir padėkos už Eucharistijos dovaną malda.

5. Rugsėjo 4 d., pirmąjį mėnesio penktadienį Švč. Sakramento adoracija nuo 15.00 val. Šv. Mišios 17.30 val.

6. Rugsėjo 5 d., pirmąjį mėnesio šeštadienį po 10.00 val. šv. Mišių kalbame švč. M. Marijos litaniją.

7. I Šventos Komunijos iškilmę mūsų parapijoje planuojame švęsti rugsėjo 19 d.: 12.00 val. lietuvių kalba, 10.00 val. lenkų. I Išpažintis – rugsėjo 18 d. 15.00 lenkų grupei, 16.00 val. – lietuvių.

+++

1. Serdecznie dziękujemy za wszystkie złożone ofiary na remont kościoła.

2. We wtorek, 1 września rozpoczynamy Nowy Rok szkolny. Uczniów, rodziców i nauczycieli zapraszamy na Mszę św. o godz. 8.30. Jest to pierwszy wtorek miesiąca, po Mszy św. litania do Wszystkich świętych.

3. W pierwszą środę miesiąca, 2 września Mszę św. o godz. 17.30 sprawujemy za dobroczyńców naszej parafii.

4. W czwartek, 3 września obchodzimy wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego, papieża. Msza św. o godz. 8.30. W pierwszy czwartek miesiąca po Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwa dziękczynna za dar Eucharystii.

5. W pierwszy piątek miesiąca, 4 września Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00. Msza św. o godz. 17.30.

6. W pierwszą sobotę miesiąca, 5 września po Mszy św. o godz. 10.00 litania do Najświętszej Maryi Panny.

7. Uroczystość I Komunii św. w naszej parafii planowana jest na 19 września: o godz. 10.00 po polsku, o godz. 12.00 – po litewsku; I Spowiedź 18 września dla polskiej grupy o godz. 15.00, dla litewskiej – o godz. 16.00.