XVIII EILINIS SEKMADIENIS / XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų aukas bažnyčios išlaikymui. Rugpjūčio antroje pusėje ruošiamės dažyti bažnyčios fasadą, pagal galimybes prašome paremti remonto darbus.

2. Rugpjūčio 3 d., pirmąjį mėnesio pirmadienį po šv. Mišių kalbame Dievo Gailestingumo vainikėlį.

3. Rugpjūčio 4 d., antradienį minime šv. Joną Mariją Vianėjų, kunigą, Arso kleboną. Šv. Mišios 8.30 val. Pirmąjį mėnesio antradienį po šv. Mišių giedame Visų Šventųjų litaniją prie Gailestingojo Jėzaus paveikslo ir mūsų bažnyčioje saugomų šventųjų relikvijų.

4. Rugpjūčio 5 d., pirmąjį mėnesio trečiadienį šv. Mišios 17.30 val. už mūsų parapijos geradarius.

5. Rugpjūčio 6 d., ketvirtadienį švenčiame Kristaus Atsimainymo šventę. Šv. Mišios 8.30 val. Pirmąjį mėnesio ketvirtadienį po šv. Mišių Švč. Sakramento Išstatymas ir padėkos už Eucharistijos dovaną malda.

6. Rugpjūčio 7 d. pirmąjį mėnesio penktadienį Švč. Sakramento Adoracija nuo 15.00 val. Šv. Mišios 17.30 val.

7. Rugpjūčio 8 d., šeštadienį minime šv. Dominyką, kunigą. Šv. Mišios 10.00 val.

8. I Šventos Komunijos iškilmę mūsų parapijoje planuojame švęsti rugsėjo 19 d.

9. Kviečiame gilinti savo tikėjimą skaitant katalikišką spaudą. Spaudos stende prie išėjimo iš bažnyčios galima rasti naujus žurnalų Kelionė ir Artuma numerius.

+++

1. Serdecznie dziękujemy za wszystkie złożone ofiary na utrzymanie kościoła. W drugiej połowie sierpnia planujemy malować fasadę kościoła, w miarę waszych możliwości prosimy o wsparcie remontu naszej świątyni.

2. W pierwszy poniedziałek miesiąca, 3 sierpnia Msza św. o godz. 17.30. Po Mszy św. koronka do Miłosierdzia Bożego.

3. We wtorek, 4 sierpnia obchodzimy wspomnienie św. Jana Maryi Vianneya, kapłana, proboszcza Ars. Msza św. o godz. 8.30. Po Mszy św. w pierwszy wtorek miesiąca litania do Wszystkich Świętych przy obrazie Jezusa Miłosiernego oraz relikwiach świętych przechowywanych w naszym kościele.

4. W środę, 5 sierpnia Msza św. o godz. 17.30 za dobroczyńców naszej parafii.

5. W czwartek, 6 sierpnia obchodzimy święto Przemienienia Pańskiego. Msza św. o godz. 8.30. Po Mszy św. w pierwszy czwartek miesiąca wystawienie Najświętszego Sakramentu oraz modlitwa dziękczynna za dar Eucharystii.

6. 7 sierpnia, w pierwszy piątek miesiąca Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00. Msza św. o godz. 17.30.

7. W sobotę, 8 sierpnia obchodzimy wspomnienie św. Dominika, kapłana. Msza św. o godz. 10.00.

8. Uroczystość I Komunii św. w naszej parafii planowana jest na 19 września.

9. W gablocie z prasą przy wyjściu z kościoła można znaleźć mszalik Oremus na sierpień.