XVIII EILINIS SEKMADIENIS / XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

OGŁOSZENIA / SKELBIMAI

1. We wtorek, 6 sierpnia obchodzimy święto Przemienienia Pańskiego. Msza św. o godz. 17.30.

2. We czwartek, 8 sierpnia przypada wspomnienie św. Dominika, kapłana i zakonnika. Msza św. o godz. 17.30.

3. W piątek, 9 sierpnia obchodzimy święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, dziewicy i męczennicy, Patronki Europy. Msza św. o godz. 17.30.

4 W sobotę, 10 sierpnia sprawujemy święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika. Msza św. o godz. 10.00.

5 15 sierpnia obchodzimy uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Msze św. w naszym kościele będą sprawowane tak jak w niedzielę.

6. 31 sierpnia, w sobotę zapraszamy na pielgrzymkę autokarową do Szydłowa do Sanktuarium Matki Bożej oraz na Górę Krzyży. Wyjazd o godz. 8.00. Zapisać się na pielgrzymkę można w kancelarii parafialnej.


1. Antradienį, rugpjūčio 6 d. švenčiame Kristaus Atsimainymo šventę. Šv. Mišios 17.30 val.

2. Ketvirtadienį, rugpjūčio 8 d. minime šv. Dominyką, kunigą ir vienuolį. Šv. Mišios 17.30 val.

3. Penktadienį, rugpjūčio 9 d. švenčiame šv. Kryžiaus Teresės Benediktos, mergelės ir kankinės bei Europos globėjos šventę. Šv. Mišios 17.30 val.

4. Šeštadienį, rugpjūčio 10 d. švenčiame šv. Lauryno, diakono ir kankinio šventę. Šv. Mišios 10.00 val.

5. Rugpjūčio 15 d. švenčiame Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų iškilmę. Šv. Mišios mūsų bažnyčioje bus aukojamos sekmadienio tvarka.

6. Rugpjūčio 31 d. šeštadienį kviečiame vykti į piligriminę kelionę į Šiluvą ir Kryžių kalną. Išvykstame 8.00 val. Užsirašyti į kelionę galima parapijos raštinėje.

7. Kviečiame pažinti ir gilinti savo tikėjimą skaitant katalikišką spaudą. Prie išėjimo iš bažnyčios galima rasti naujus Magnificat bei žurnalo Artuma numerius.