XIV EILINIS SEKMADIENIS / XIV NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Rugsėjo 20 d., trečiadienį minime šv. Andriejų Kim Taegoną, kunigą, ir kitus Korėjos kankinius. Šv. Mišios 17.30 val.

2. Rugsėjo 21 d., ketvirtadienį švenčiame šv. Mato, apaštalo ir evangelisto šventę. Šv. Mišios 8.30 val.

3. Rugsėjo 22 d. penktadienį Švč. Sakramento adoracija nuo 15.00 val. Šv. Mišios 17.30 val.

4. Rugsėjo 23 d., šeštadienį minime šv. Pijų Pietrelčinietį, kunigą. Šv. Mišios 10.00 val.

5. Kviečiame užrašyti vaikus pasiruošimui Pirmajai šv. Komunijai, o jaunimą ir suaugusius Sutvirtinimo Sakramentui. Užsirašyti galima pas kunigus arba katechetus. Organizacinis susitikimas dėl vaikų pasiruošimo Pirmajai šv. Komunijai ir jaunimo bei suaugusių Sutvirtinimo sakramentui vyks spalio 1 d. po 12.00 val. šv. Mišių

6. Spaudos stende prie išėjimo iš bažnyčios yra nauji Kelionės bei rugsėjo mėnesio Artumos žurnalų numeriai.

7. Nuoširdžiai dėkojame už visas aukas bažnyčios išlaikymui ir šildymo sistemos atnaujinimui.

+++

1. 20 września, w środę obchodzimy wspomnienie świętych męczenników Andrzeja Kim Taegon, prezbitera, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy. Msza św. o godz. 17.30.

2. 21 września, w czwartek obchodzimy święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty. Msza św. godz. 8.30.

3. 22 września, w piątek adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00. Msza św. o godz. 17.30.

4. 23 września, w sobotę obchodzimy wspomnienie św. Pio z Pietrelciny, prezbitera. Msza św. o godz. 10.00.

5. Zapisujemy dzieci do przygotowania do Pierwszej Komunii św., a młodzież i dorosłych do Sakramentu Bierzmowania. Zapisać się można u księży lub katechetów. Spotkanie organizacyjne dla rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii św. odbędzie się 1 października po Mszy św. o godz. 10.00; dla kandydatów do Sakramentu Bierzmowania po Mszy św. o godz. 12.00.

6. Filia Białostockiego Uniwersytetu w Wilnie organizuje kurs teologiczno-katechetyczny dla osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę religijną lub uzyskać prawo do nauczania religii w szkole. Nauka jest nieodpłatna. Zajęcia są w piątki i soboty. Czas trwania kursu - 3 semestry. Początek zajęć 1 października 2023 r.

7. Serdecznie dziękujemy za wszystkie ofiary złożone na utrzymanie kościoła oraz renowację systemu ogrzewania.