XII EILINIS SEKMADIENIS / XII NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Birželio mėnesį ypatingai garbiname Švč. Jėzaus Širdį. Birželinės pamaldos mūsų bažnyčioje pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais vyksta 17.00 val.; antradieniais, ketvirtadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais po šv. Mišių. Kiekvieną birželio mėnesio šeštadienį 9.20 val. giedamos Švč. Jėzaus Širdies valandos.

2. Birželio 24 d., ketvirtadienį švenčiame šv. Jono Krikštytojo iškilmę. šv. Mišios 8.30 val.

3. Liepos 5 d., pirmadienį mūsų parapija jungsis į Lietuvos bažnyčiose vykstančią nuolatinę Švč. Sakramento adoraciją. Švč. Sakramento adoracija prasidės 8.00 val. ir truks iki 20.00 val. Vyskupų konferencijos nutarimu Lietuvos bažnyčiose nenutrūkstamoje Švenčiausiojo Sakramento adoracijoje meldžiamasi šiomis intencijomis: meldžiamės už pandemijos aukas ir prašome Dievą atitolinti nuo žmonijos pandemijos pavojų; meldžiamės už pašaukimus į dvasinį luomą bei prašome malonės savo pašaukime ištverti; meldžiamės už valdančiuosius, kad Dievas suteiktų jiems išminties daryti tinkamus sprendimus moralės srityje, priimant įstatymus.

4. Lietuvos vyskupai kviečia per birželines pamaldas įsitraukti į bendrą maldą už šeimas, kuri tarsi tiltas sujungs tėvus ir vaikus bei stiprins šeimas.

5. Kviečiame gilinti savo tikėjimą skaitant katalikišką spaudą. Spaudos stende šalia raštinės galima rasti liepos mėn. Magnificat bei naujus Artumos ir Kelionės žurnalo numerius.

+++

1. W miesiącu czerwcu czcimy Najświętsze Serce Jezusa. Nabożeństwa czerwcowe w naszym kościele w poniedziałki, środy, piątki odbywają się o godz. 17.00; we wtorki, czwartki, soboty i niedziele po Mszy św. W każdą sobotę czerwca o godz. 9.20 śpiewamy godzinki do Najświętszego Serca Jezusowego.

2. 24 czerwca, w czwartek obchodzimy uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Msza św. o godz. 8.30.

3. Decyzją konferencji episkopatu Litwy w coraz to innym kościele naszego kraju trwa wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu. W tym roku główną intencją jest modlitwa za cierpiących z powodu pandemii, za rodziny, zwłaszcza za borykające się z wielkimi trudnościami; za nowe powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego i o łaskę wytrwania w powołaniu; za rządzących państwem, aby Bóg obdarzył ich mądrością uchwalając ustawy dotyczące moralności. Nasza parafia włączy się w wieczystą adorację Najświętszego Sakramentu 5 lipca, w poniedziałek od godz. 8.00 do godz. 20.00.

4. Biskupi Litwy zapraszają nas do wzięcia udziału we wspólnej modlitwie za rodziny podczas nabożeństw czerwcowych, która stanie się mostem, łączącym rodziców i dzieci oraz wzmocni rodziny.