XI EILINIS SEKMADIENIS / XI NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Birželio mėnesį ypatingai garbiname Švč. Jėzaus Širdį. Birželinės pamaldos mūsų bažnyčioje pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais vyksta 17.00 val.; antradieniais, ketvirtadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais po šv. Mišių. Kiekvieną birželio mėnesio šeštadienį 9.20 val. giedamos Švč. Jėzaus Širdies valandos.

2. Birželio 14 d., pirmadienį minime pal. Teofilių Matulionį, vyskupą ir kankinį. šv. Mišios 17.30 val.

3. Lietuvos vyskupai kviečia per gegužines ir birželines pamaldas įsitraukti į bendrą maldą už šeimas, kuri tarsi tiltas sujungs tėvus ir vaikus bei stiprins šeimas.

4. Kviečiame gilinti savo tikėjimą skaitant katalikišką spaudą. Spaudos stende šalia raštinės galima rasti liepos mėn. Magnificat bei naujus Artumos ir Kelionės žurnalo numerius.

+++

1. W miesiącu czerwcu czcimy Najświętsze Serce Jezusa. Nabożeństwa czerwcowe w naszym kościele w poniedziałki, środy, piątki odbywają się o godz. 17.00; we wtorki, czwartki, soboty i niedziele po Mszy św. W każdą sobotę czerwca o godz. 9.20 śpiewamy godzinki do Najświętszego Serca Jezusowego.

2. 14 czerwca, w poniedziałek obchodzimy wspomnienie bł. Teofila Matulionisa, biskupa i męczennika. Msza św. o godz. 17.30.

3. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pomogli zorganizować procesję Bożego Ciała, przygotowali ołtarzyki oraz wzięli czynny udział w procesji.

4. Biskupi Litwy zapraszają nas do wzięcia udziału we wspólnej modlitwie za rodziny podczas nabożeństw majowych i czerwcowych, która stanie się mostem, łączącym rodziców i dzieci oraz wzmocni rodziny.