Vyskupų laiškas Velykoms / List biskupi na Wielkanoc

Prisikėlusio Jėzaus dovana

Dar Jezusa Zmartwychwstałego

Vilniaus Arkivyskupija

Prisikėlusio Jėzaus dovana

Vilniaus arkivyskupija http://www.vilnensis.lt/lietuvos-vyskupu-laiskas-p...