VIEŠPATIES APSIREIŠKIMO IŠKILMĖ / UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Sausio 6 d. yra Pirmasis mėnesio Pirmadienis. Po šv. Mišių kalbame Dievo Gailestingumo vainikėlį.

2. Sausio 7 d. Pirmąjį mėnesio Antradienį po šv. Mišių giedame Visų Šventųjų litaniją.

3. Kitą sekmadienį sausio 12 d., švenčiame Kristaus Krikšto šventę.

4. Šią savaitę, pirmadienį, sausio 6 d. nuo 15 val. lankysime Paupio gatvės gyventojus;

5. Antradienį, sausio 7 d. nuo 15 val. – Keisūnų, Pašto gatvių gyventojus,

6. Trečiadienį, sausio 8 d. nuo 15 val. – Žeimenos, Svajonių, Upės gatvių gyventojus,

7. Ketvirtadienį, sausio 9 d. nuo 15 val. – Karių, Molėtų gatvių gyventojus,

8. Penktadienį, sausio 10 d. nuo 14 val. – Padubingės ir Vilniaus gatvių. Skruzdėlyno (Muraveiniko) gyventojus,

9. Šeštadienį, sausio 11 d. nuo 11 val. – Bajorėlių, Meškerinės gatvių gyventojus.

10. Kviečiame skirti 2% pajamų mokesčio už 2019 metus mūsų parapijos reikmėms. Pildymo formas ir rekvizitus galima rasti prie išėjimo iš bažnyčios.

11. Nuoširdžiai dėkojame už svetingumą ir aukas Kranto, Vasaros, Projekto, Saulės, Vytauto, Šilelio, Pietų, Naujoji, Rytų gatvių gyventojams. Dėkojame p. Anai Rakovskai, p. Mečislovui Beresnevič už pagalbą ruošiant sielovadinį apsilankymą.


1. 6 stycznia I Poniedziałek miesiąca. Po Mszy św. modlimy się Koronką do Miłosierdzia Bożego.

2. 7 stycznia I Wtorek miesiąca. Po Mszy św. – litania do Wszystkich świętych.

3. W następną niedzielę, 12 stycznia obchodzimy święto Chrztu Pańskiego.

4. 6 stycznia, w poniedziałek od godz. 15,00 z wizytą duszpasterską odwiedzimy mieszkańców ulicy: Paupio;

5. 7 stycznia, we wtorek od godz. 15.00 – ulic Keisūnų, Pašto,

6. 8 stycznia, w środę od godz. 15.00 – ulic Žeimenos, Svajonių, Upės,

7. 9 stycznia, w czwartek od godz. 15.00 – ulic Karių, Molėtų,

8. 10 stycznia, w piątek od godz. 14.00 – ulic Padubingės i Vilniaus (Muraveinik),

9. 11 stycznia, w sobotę od godz. 11.00 ulic Bajorėlių, Meškerinės.

10. Prosimy o przekazanie 2% podatku dochodowego za rok 2019 na rzecz naszej parafii. Formularze oraz wzór wypełnienia można znaleźć przy wyjściu z kościoła.

11. Serdecznie dziękujemy za gościnność oraz ofiary dla mieszkańców ulic Kranto, Vasaros, Projekto, Saulės, Vytauto, Šilelio, Pietų, Naujoji, Rytų. Dziękujemy dla p. Anny Rakowskiej, p. Mieczysława Bereśniewicza za pomoc w organizowaniu kolędy.