VI VELYKŲ SEKMADIENIS / VI NIEDZIELA WIELKANOCNA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Gegužės mėnesį ypatingu būdu pagerbiame Švč. Mergelę Mariją. Gegužinės pamaldos mūsų bažnyčioje vyksta nuo pirmadienio iki šeštadienio po šv. Mišių. Sekmadienį 15 min. prieš šv. Mišias. Kiekvieną gegužės šeštadienį 9.20 val. giedame Švč. M. Marijos valandas.

2. Gegužės 15 d., pirmadienį 18.15 val. kviečiame į pokalbių apie tikėjimą Šv. Rašto šviesoje susitikimą. Susitikimas vyks lietuvių kalba parapijos salėje.

3. Gegužės 16 d., antradienį minime šv. Andriejų Bobolą, kunigą ir kankinį. Šv. Mišios 8.30 val.

4. Gegužės 19 d., penktadienį kviečiame į Švč. Sakramento adoraciją nuo 15.00 val. Šv. Mišios 17.30 val.

5. Gegužės 21 d., sekmadienį švenčiame Kristaus Žengimo į Dangų iškilmę. Šv. Mišių metu bus renkamos aukos Bažnyčios komunikacijos veiklai ir priemonėms išlaikyti.

6. Gegužės 28 d. Vilniaus Kalvarijų bažnyčioje vyks Sekminių atlaidai. Daugiau informacijos galima rasti skelbimų lentoje arba mūsų parapijos Facebook paskyroje.

7. Spaudos stende prie išėjimo iš bažnyčios yra nauji Artumos, Kelionės žurnalų numeriai bei birželio mėnesio Magnificat.

8. Nuoširdžiai dėkojame už visas aukas mūsų bažnyčios išlaikymui.

+++

1. W maju w sposób szczególny czcimy Najświętszą Maryję Pannę. Nabożeństwa majowe w naszym kościele od poniedziałku do soboty są sprawowane po Mszy św. W niedziele – 15 min. przed Mszą św. W każdą sobotę maja o godz. 9.20 śpiewamy godzinki Najświętszej Maryi Panny.

2. W poniedziałek, 15 maja po Mszy św. o godz. 18.15 zapraszamy na spotkanie-rozmowę o wierze w świetle Pisma świętego. Spotkanie odbędzie się w języku litewskim w sali parafialnej.

3. 16 maja, we wtorek obchodzimy wspomnienie św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika. Msza św. o godz. 8.30.

4. 19 maja, w piątek Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00. Msza św. o godz. 17.30.

5. 21 maja, w niedzielę obchodzimy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Ofiary zebrane podczas Mszy św. będą przeznaczone na utrzymanie środków komunikacji naszej diecezji oraz parafii.

6. 28 maja parafia Kalwarii Wileńskiej zaprasza na odpust Zesłania Ducha św. Szczegółowe informacje można uzyskać na tablicy ogłoszeń lub na parafialnym Facebooku.

7. W gablocie z prasą przy wyjściu kościoła jest czerwcowy numer mszalika Oremus.

8. Serdecznie dziękujemy za wszystkie ofiary złożone na utrzymanie kościoła.