VI VELYKŲ SEKMADIENIS / VI NIEDZIELA WIELKANOCNA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Gegužės mėnesį ypatingu būdu pagerbiame Švč. Mergelę Mariją. Šiokiadieniais nuo pirmadienio iki šeštadienio po šv. Mišių kalbame Švč. M. Marijos litaniją.

2. Gegužės 24 d., antradienį švenčiame Švč. M. Marijos Krikščionių pagalbos minėjimą. Šv. Mišios – 8.30 val.

3. Gegužės 26 d., ketvirtadienį minime šv. Pilypą Nerį, kunigą. Šv. Mišios 8.30 val.

4. Gegužės 27 d., penktadienį kviečiame į Švč. Sakramento adoraciją nuo 15.00 val.

5. Spaudos stende galima rasti naują, birželio mėn. Magnificat mišiolėlį.

+++

1. W maju miesiącu w sposób szczególny czcimy Najświętszą Maryję Pannę. W dni powszednie od poniedziałku do soboty po Mszy św. odmawiamy litanię Loretańską.

2. 24 maja, we wtorek obchodzimy wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Wspomożycielki wiernych.Msza św. o godz. 8.30.

3. 26 maja, we czwartek wspominamy św. Filipa Nereusza, kapłana. Msza św. o godz. 8.30.

4. 27 maja, w piątek zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00.

5. W gablocie z prasą przy wyjściu z kościoła można znaleźć nowy numer czasopisma Miłujcie się.