VI VELYKŲ SEKMADIENIS / VI NIEDZIELA WIELKANOCNA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų aukas bažnyčios išlaikymui, už šv. Mišių intencijas šiuo mums visiems nelengvu karantino metu.

2. Turime naujų mūsų bažnyčios remonto rūpesčių: teka bažnyčios stogas. Šiuo metu darome diagnostiką, kol kas neaišku kokios bus išlaidos, bet jos tikrai bus nemenkos. Pagal galimybę kviečiame paremti mūsų bažnyčios pastato remontą.

3. Švelninant karantiną leidžiama aukoti šv. Mišias dalyvaujant tikintiesiems taip pat ir sekmadieniais. Įleidžiami į bažnyčią tikintieji su veidą dengiančiomis kaukėmis, išlaikant saugų atstumą tarp pamaldų dalyvių. Šiuo metu šv. Komunija dalijama tik į rankas. Einantieji šv. Komunijos privalo laikytis saugaus atstumo. Tikinčiuosius, priklausančius rizikos grupei ar turinčius ligos simptomų raginame nesilankyti bažnyčiose, taip saugant save ir kitus. Šv. Mišios toliau bus transliuojamos nuotoliniu būdu per mūsų parapijos Facebook paskyrą tik sekmadieniais.

4. Mūsų bažnyčia pirmadieniais, trečiadieniais, penktadieniais yra atidaroma 16.00 val.; antradieniais, ketvirtadieniais – 8.00 val.; šeštadieniais – 9.00 val., sekmadieniais – 9.00 val.

5. Antradieniais ir trečiadieniais šv. Mišios aukojamos iš specialių formuliarų maldaujant Dievą išlaisvinti žmoniją iš pandemijos.

6. Sekmadieniais šv. Mišios taip pat yra aukojamos įprastine tvarka Karkažiškės bažnyčioje 12.00 val., Pavoverės – 8.00 val. ir Arnionių koplyčioje – 10.30 val.

7. Penktadienį, gegužės 22 d. pradedame maldų Šventajai Dvasiai devyndienį.

8. I Šventos Komunijos iškilmę mūsų parapijoje planuojame švęsti rugsėjo 19 d.

9. Iki liepos 1 d. galima teikti prašymus Valstybinei mokesčių inspekcijai pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams tame tarpe ir bažnyčioms. Kviečiame, kas turite tokią galimybę užpildyti NAUJAS formas (FR0512, versija 04), kurias galima rasti bažnyčioje spaudos stende. Naujose formose jau yra įrašyti parapijos rekvizitai. Jums reikia tik įrašyti savo asmens duomenis, apačioje pasirašyti ir parašyti savo vardą ir pavardę. Užpildytą formą prašome atnešti į bažnyčią ir palikti raštinėje arba paštu išsiųsti į Mokesčių inspekciją.

10. Kiekvieną vakarą 20.00 val. muša mūsų bažnyčių varpai kviesdami visus tikinčiuosius užtariant šv. Juozapui melstis už ligonius, gydytojus, slaugytojus ir visus, kuriems šis metas yra ypatingai sunkus.

11. Kviečiame skaityti ir melstis su nauju birželio mėnesio Magnificat leidiniu, kurį galima rasti spaudos stende prie išėjimo iš bažnyčios.

+++

1. Serdecznie dziękujemy za wszystkie złożone ofiary na kościół w tym trudnym dla nas wszystkich czasie kwarantanny, za intencje Mszy św., za waszą serdeczną troskę o nas.

2. Przybyło nam nowych kłopotów remontowych: przecieka dach naszego kościoła. Na razie usiłujemy zdiagnozować usterkę, dlatego nie wiadomo, jakie będą koszty remontu, ale z całą pewnością nie małe. Prosimy w miarę możliwości o wsparcie remontu kościoła.

3. Łagodząc warunki kwarantanny pozwala się składać ofiarę Mszy Świętej z udziałem wiernych również w niedziele. Wierni przychodzą do kościoła z maskami zakrywającymi twarz, zachowując bezpieczną odległość między sobą podczas nabożeństwa. Komunia św. jest udzielana tylko na rękę. Przychodząc do Komunii wierni muszą zachować bezpieczną odległość. Szczególnie wzywamy wiernych, którzy należą do grupy ryzyka lub mają objawy choroby, aby nie chodzili do kościołów, chroniąc w ten sposób siebie i innych.

4. Kościół jest otwierany w poniedziałek, środę, piątek o godz. 16.00; we wtorek i czwartek o godz. 8.00; w sobotę o godz. 9.00, w niedzielę o godz. 9.00. Msze św. niedzielne będą nadal transmitowane na Facebooku naszej parafii oraz na stronie internetowej: duchoweporady.pl

5. We wtorki i środy, Msze św. sprawujemy ze specjalnego formularza prosząc Boga o uwolnienie ludzkości od pandemii.

6. W niedziele Msze św. są sprawowane tak jak zwykle w kościele w Korkożyszkach o godz. 12.00, w Powiewiórce o godz. 8.00 i w kaplicy w Ornianach o godz. 10.30.

7. W piątek, 22 maja rozpoczynamy Nowennę przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego.

8. Uroczystość I Komunii św. w naszej parafii planowana jest na 19 września.

9. Do 1 lipca można składać prośby do Inspekcji podatkowej o przeprowadzenie części podatku na kościół. Dlatego uprzejmie prosimy o wypełnienie NOWYCH form (FR0512, wersja 04), które można znaleźć w kościele w gablocie z prasą. W nowych formach już są wpisane rekwizyty naszej parafii. Prosimy jedynie o wpisanie swoich danych osobistych, podpisanie na dole oraz wpisanie swego imienia i nazwiska. Wypełnione formy można przynieść do kościoła do kancelarii lub wysłać pocztą do Inspekcji podatkowej.

10. Trwa miesiąc maj, w sposób szczególny poświęcony Matce Bożej. Zapraszamy do odmawiania litanii Loretańskiej Najświętszej Maryi Panny w swoich domach.

11. Każdego wieczoru o godz. 20.00 biją dzwony naszych kościołów i w ten sposób zapraszają wszystkich wiernych do modlitwy za wstawiennictwem św. Józefa za chorych, pielęgniarki, lekarzy oraz wszystkich, dla kogo ten czasz jest szczególnie ciężki.