VI EILINIS SEKMADIENIS / VI NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Nuoširdžiai dėkojame šiuo mums visiems nelengvu karantino metu už Jūsų aukas bažnyčios išlaikymui, už šv. Mišių intencijas.

2. Epidemiologinei situacijai gerėjant nuo Pelenų trečiadienio, vasario 17 d. laikantis visų saugumo reikalavimų laipsniškai yra atnaujinamas bendruomeninis Eucharistijos šventimas mūsų bažnyčiose.

3. Pelenų trečiadienį, vasario 17 d. pradedame Gavėnios, pasiruošimo Velykų iškilmėms, laiką. šv. Mišios bus aukojamos ryte 8.30 val. lenkų kalba ir 17.30 val. lietuvių kalba.

4. Penktadienį vasario 19 d., 16.30 val. kviečiame į Kryžiaus kelio pamaldas.

5. Kiekvieną vakarą 20.00 val. muša mūsų bažnyčių varpai kviesdami visus tikinčiuosius užtariant šv. Juozapui melstis už ligonius, gydytojus, slaugytojus ir visus, kuriems šis metas yra ypatingai sunkus.

6. Šiuo nepaprastu laiku ypatingai kviečiame gilinti savo tikėjimą skaitant katalikišką spaudą. Bažnyčioje spaudos stende galima rasti kovo mėnesio Magnificat, naujus žurnalų Artuma ir Kelionė numerius bei kunigų seminarijos Teesie leidinį.

7. Kviečiame skirti 1,2% pajamų mokesčio už 2020 metus mūsų parapijos reikmėms. Pildymo formas su įrašytais mūsų parapijos rekvizitais galima paimti raštinėje arba rasti prie išėjimo iš bažnyčios.

+++

1. Serdecznie dziękujemy za wszystkie złożone ofiary na kościół w tym trudnym dla nas wszystkich czasie kwarantanny, za intencje Mszy św., za waszą serdeczną troskę o nas.

2. Konferencja Episkopatu Litwy podjęła decyzję o stopniowym wznowieniu nabożeństw z udziałem wiernych od Środy Popielcowej, 17 lutego.

3. W Środę Popielcową, 17 lutego rozpoczynamy okres Wielkiego Postu – przygotowania do uroczystości Wielkanocnych. Mszę św. sprawujemy rano o godz. 8.30 w języku polskim i wieczorem o godz. 17.30 po litewsku.

4. 19 lutego, w piątek zapraszamy na nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 16.30.

5. Każdego wieczoru o godz. 20.00 biją dzwony naszych kościołów i w ten sposób zapraszają wszystkich wiernych do modlitwy za wstawiennictwem św. Józefa za chorych, pielęgniarki, lekarzy oraz wszystkich, dla kogo ten czasz jest szczególnie ciężki.

6. Prosimy o przekazanie 1,2% podatku dochodowego za rok 2020 na rzecz naszej parafii. Formularze z wpisanymi rekwizytami naszej parafii można odebrać w kancelarii lub znaleźć przy wyjściu z kościoła.