VERBŲ SEKMADIENIS / NIEDZIELA PALMOWA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų aukas bažnyčios išlaikymui, šildymui ir kryžiaus atstatymui.

2. Balandžio 14 d., Didįjį Ketvirtadienį Paskutinės Vakarienės Mišios bus aukojamos 17.30 val.

3. Balandžio 15 d., Didįjį Penktadienį Viešpaties Kančios pamaldos prasidės 17.30 val.

4. Balandžio 16 d., Didįjį Šeštadienį velykinius valgius laiminsime 15.00 val. lenkų kalba, 15.30 – lietuvių kalba.

5. Didįjį Šeštadienį Velykų Vigilija prasidės 18.00 val. lietuvių kalba, lenkų kalba – 21.00 val. Velykų Vigilijos pamaldoms prašome atsinešti žvakę.

6. Balandžio 17 d. Velykų ryto šv. Mišios lietuvių kalba bus aukojamos 9.00 val., lenkų kalba – 7.00 val.

7. Balandžio 18 d., antrąją Velykų dieną šv. Mišios bus aukojamos sekmadienio tvarka.

8. Gavėnios metu vyksta Pasninko dėžės akcija. Kviečiame aukoti stokojantiems ilgo galiojimo laiko maisto produktus. Pasninko dėžė yra prie pagrindinio įėjimo į bažnyčią.

9. Maloniai prašome skirti 1,2 % pajamų mokesčio dalį už 2021 metus mūsų parapijos reikmėms. Nuo šių metų popieriniai prašymai nebus nagrinėjami. Vienintelis galimas būdas pateikti prašymą yra tik elektroninis. Mūsų parapijos rekvizitus galima rasti internetiniame puslapyje www.pabradesparapija.lt arba bažnyčios raštinėje.

10. Kviečiame gilinti savo tikėjimą skaitant katalikišką spaudą. Spaudos stende prie išėjimo iš bažnyčios galima rasti naujus Kelionės ir Artumos žurnalų numerius.

+++

1. Serdecznie dziękujemy za wszystkie złożone ofiary na ogrzewanie kościoła oraz odbudowę krzyża.

2. 14 kwietnia, w Wielki Czwartek Msza św. Wieczerzy Pańskiej o godz. 17.30.

3. 15 kwietnia, w Wielki Piątek Godzinki Męki Pańskiej o godz. 16.30, nabożeństwo Męki Pańskiej o godz. 17.30.

4. 16 kwietnia, w Wielką Sobotę pokarmy wielkanocne błogosławimy o godz. 15.00 w języku polskim, o godz. 15.30 po litewsku.

5. W Wielką Sobotę Wigilia Wielkanocna w języku polskim rozpocznie się o godz. 21.00, po litewsku o godz. 18.00. Na Wigilię Wielkanocną prosimy przynieść świecę.

6. 17 kwietnia, w Niedzielę Wielkanocną Msza św. ku czci Chrystusa Zmartwychwstałego o godz. 7.00 po polsku, o godz. 9.00 po litewsku.

7. 18 kwietnia, w Poniedziałek Wielkanocny porządek Mszy św. niedzielny.

8. W czasie Wielkiego Postu można ofiarować dla potrzebujących produkty żywnościowe o długim terminie ważności do Skrzynki Wielkopostnej przy wejściu do kościoła.

9. Uprzejmie prosimy o przeznaczenie 1,2 % podatku dochodowego za rok 2021 na potrzeby naszej parafii. Od tego roku nie ma możliwości składania wniosków w formie papierowej. Jedyna możliwa forma jest tylko elektroniczna. Rekwizyty naszej parafii można znaleźć na stronie internetowej www.pabradesparapija.lt lub uzyskać w kancelarii.

10. W gablocie z prasą przy wyjściu z kościoła można wziąć czasopisma Miłujcie się.