VELYKŲ SEKMADIENIS/NIEDZIELA WIELKANOCNA

1.Aleliuja! Kristus prisikėlė! Šv. Velykos skelbia pačią nuostabiausią ir svarbiausią žinią – Meilė nugalėjo mirtį. Tegu Kristaus Prisikėlimą skelbiantys varpai pažadina mūsų sielose viltį ir džiaugsmą!

2.Nuoširdžiai dėkojame visiems padėjusiems paruošti Velykų Tridienio liturgiją.

3.Dėkojame vargonininkei Jolantai Baranovskai už ilgą ir atkaklų pasiruošimą Velykų šventimui, choro repeticijas, giesmių paruošimą. Dėkojame choristams už aktyvų dalyvavimą Velykų Tridienio liturgijoje.

4.Nuoširdus ačiū Anai Kondratovič už bažnyčios papuošimą Prisikėlimo iškilmėms.

5.Dėkojame Miroslavui Vitkievič už malkas Velyknakčiolaužui.

6.Velykų sekmadienį prasideda Dievo Gailestingumo savaitė, kurios metu meldžiamės už gyvus. Šv. Mišias už savo artimuosius galima užrašyti bažnyčios kanceliarijoje. Nuoširdžiai raginame ir kviečiame!1. Alleluja! Chrystus zmartwychwstał! Wielkanoc głosi najpiękniejszą i najważniejszą nowinę – śmierć została pokonana przez Miłość. Niech dzwony głoszące Zmartwychwstanie Chrystusa obudzą w naszych duszach radość i nadzieję!

2. Serdecznie dziękujemy dla służby liturgicznej za przygotowanie liturgii Triduum Paschalnego.

3. Najserdeczniejsze podziękowania kierujemy dla organistki Jolanty Baranowskiej za przygotowanie śpiewów za prowadzenie repetycji chórów. Serdeczne Bóg zapłać dla chórzystów z aktywny udział w nabożeństwach Paschalnych.

4. Dziękujemy Pani Annie Kondratowicz za upiększenie kościoła na uroczystość Wielkanocną.

5. Dziękujemy Panu Mirosławowi Witkiewiczowi za drewno do ogniska Paschalnego.

6. W Niedzielę Wielkanocną rozpoczynamy tydzień MiłosierdziaBożego, podczas którego zapraszamy do modlitwy za żyjących. Intencje na Msze św. za żywych można zapisać w kancelarii. Serdecznie zapraszamy