V EILINIS SEKMADIENIS / V NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Nuoširdžiai dėkojame šiuo mums visiems nelengvu karantino metu už Jūsų aukas bažnyčios išlaikymui, už šv. Mišių intencijas.

2. Vyskupų sprendimu šv. Mišias ir toliau švęsime žmonėms bažnyčioje nedalyvaujant: pirmadienį, trečiadienį, penktadienį 17.30 val.; antradienį ir ketvirtadienį 8.30 val., šeštadienį 10.00 val.; sekmadienį 10.00 val. lenkiškai, 12.00 val. lietuviškai.

3. Šią savaitę bažnyčia bus atidaryta pirmadienį, trečiadienį, penktadienį nuo 16.00 val. iki 17.00 val.; antradienį ir ketvirtadienį nuo 9.00 val. iki 10.00 val., šeštadienį nuo 11.00 val. iki 12.00 val. Šiomis valandomis galima atlikti Išpažintį, priimti šv. Komuniją, pasimelsti, pasikalbėti su kunigu, užrašyti šv. Mišių intencijas, susitarti aplankyti ligonius ir kt. Kitu laiku kviečiame su mumis susisiekti telefonu arba el. paštu.

4. Pirmadienį, vasario 8 d. minime popiežiaus Pranciškaus paskelbtą Pasaulinę maldos ir apmąstymo apie prekybą žmonėmis dieną. Meldžiamės už prekybos žmonėmis aukas. Šv. Mišios 17.30 val.

5. Vasario 11 d., ketvirtadienį minime Lurdo švč. Mergelę Mariją. Meldžiamės už ligonius. Šv. Mišios 8.30 val.

6. Kiekvieną vakarą 20.00 val. muša mūsų bažnyčių varpai kviesdami visus tikinčiuosius užtariant šv. Juozapui melstis už ligonius, gydytojus, slaugytojus ir visus, kuriems šis metas yra ypatingai sunkus.

7. Šiuo nepaprastu laiku ypatingai kviečiame gilinti savo tikėjimą skaitant katalikišką spaudą. Bažnyčioje spaudos stende galima rasti vasario mėnesio Magnificat, naujus žurnalų Artuma ir Kelionė numerius.

8. Nuo sausio 15 d. Lietuvos statistikos departamentas pradeda Gyventojų tautybės, gimtosios kalbos ir išpažįstamo tikėjimo statistinį tyrimą. Jo metu gyventojų bus klausiama, kokia jų tautybė, gimtoji kalba, kokių dar kalbų moka, kokį tikėjimą išpažįsta. Nuo sausio 15 iki vasario 17 d. vykdoma internetinė apklausa. Gyventojus raginame prisijungti adresu https://surasymas.stat.gov.lt ir dalyvauti tyrime. Prisijungti prie tyrimo anketos galima suvedus tikslius asmens duomenis (asmens kodą ir galiojančio dokumento numerį) arba per Elektroninius valdžios vartus. Atsakyti reikia tik į keturis klausimus, todėl anketos pildymas trunka vos keletą minučių.

+++

1. Serdecznie dziękujemy za wszystkie złożone ofiary na kościół w tym trudnym dla nas wszystkich czasie kwarantanny, za intencje Mszy św., za waszą serdeczną troskę o nas.

2. Decyzją biskupów Msze św. nadal będą sprawowane bez udziału ludzi w kościele: we wtorek i czwartek o godz. 8.30; w poniedziałek, środę i piątek o godz. 17.30; w sobotę o godz. 10.00; w niedzielę o godz. 10.00 i 12.00.

3. W tym tygodniu kościół będzie otwarty w poniedziałek, środę i piątek od godz. 16.00 do godz. 17.00; we wtorek i czwartek od godz. 9.00 do godz. 10.00; w sobotę od godz. 11.00 do godz. 12.00. W tym czasie jest możliwość Spowiedzi, Komunii św., osobistej modlitwy, rozmowy z księdzem, zapisania intencji Mszy św., umówienia wizyty chorych, itd. W innej porze prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

4. 8 lutego, w poniedziałek wspominamy ogłoszony przez papieża Franciszka międzynarodowy dzień modlitw i refleksji za ofiary handlu ludźmi. Modlimy się za ofiary handlu ludźmi. Msza św. o godz. 17.30.

5. 11 lutego, w czwartek obchodzimy wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. Modlimy się za chorych. Msza św. o godz. 8.30.

6. Każdego wieczoru o godz. 20.00 biją dzwony naszych kościołów i w ten sposób zapraszają wszystkich wiernych do modlitwy za wstawiennictwem św. Józefa za chorych, pielęgniarki, lekarzy oraz wszystkich, dla kogo ten czasz jest szczególnie ciężki.

7. Od 15 stycznia Departament Statystyki Litwy rozpoczyna badania statystyczne dotyczące ludności według narodowości, języka ojczystego i religii. W trakcie badania respondenci zostaną zapytani o ich narodowość, język ojczysty, znajomość innych języków oraz wyznawaną religię. Od 15 stycznia do 17 lutego prowadzona jest ankieta internetowa. Mieszkańcy są proszeni o rejestrację online pod adresem https://surasymas.stat.gov.lt i udział w ankiecie. Można zalogować się, wprowadzając dane osobowe (asmens kodas i numer ważnego dokumentu) lub przez e-valdžios vartai. Do udzielenia odpowiedzi są tylko cztery pytania, więc wypełnienie ankiety zajmuje tylko kilka minut.