ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMO SEKMADIENIS / NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Gegužinės pamaldos mūsų bažnyčioje nuo pirmadienio iki šeštadienio vyksta po šv. Mišių. Sekmadieniais – 15 min. prieš šv. Mišias. Kiekvieną gegužės mėnesio šeštadienį 9.20 val. giedamos Marijos valandos.

2. Gegužės 24 d., pirmadienį minime Švč. Mergelę Mariją, Bažnyčios Motiną. Šv. Mišios 17.30 val.

3. Gegužės 27 d., ketvirtadienį švenčiame mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, Aukščiausiojo ir Amžinojo Kunigo šventę. Šv. Mišios 8.30 val.

4. Gegužės 29 d., šeštadienį mūsų parapijoje švenčiame vaikų I Komunijos šventę. Įprastinių šv. Mišių 10.00 val. nebus. I Komunijos šv. Mišios bus aukojamos 9.00 val. lenkų kalba, 11.00 ir 13.00 val. lietuvių kalba.

5. Birželio 6 d., švenčiame Dievo Kūno Iškilmę. Organizuojame Eucharistinę procesiją, kuri prasidės 11.00 val. pajudės Įkalnės gatve, toliau eis Žaliąja gatve, pasuks į dešinę į Lauko gatvę, po to pasuks į kairę į Darbininkų gatvę, eis iki Gamyklos gatvės ir pasuks į kairę į Gamyklos gatvę, eis šia gatve iki Žaliosios gatvės ir Žaliosios bei Įkalnės gatvėmis sugrįš į bažnyčią šv. Mišių aukai 12.00 val. Pirmąjį altorėlį ties Įkalnės ir Žaliosios gatvių sandūra ruošia Gailestingumo būriai, antrąjį – Lauko gatvėje Globos namų darbuotojai ir gyventojai, trečiąjį – Darbininkų gatvėje Žeimenos gimnazija ir ketvirtąjį Upės ir Žaliosios gatvių sandūroje – Ryto gimnazija. Ypač kviečiame dalyvauti procesijoje vaikus besiruošiančius I Komunijai. Jei kas auginate savo namų darželiuose gėles prašome gėlių žiedų barstymui procesijoje. Birželio 6 d. taip pat švenčiame Tėvo dieną. Sekmadienį šv. Mišias aukojame už gyvus tėvus, o birželio 7 d., pirmadienį – už mirusius.

6. Lietuvos vyskupai kviečia per gegužines ir birželines pamaldas, o ypač nuo Motinos iki Tėvo dienos įsitraukti į bendrą maldą už šeimas, kuri tarsi tiltas sujungs tėvus ir vaikus bei stiprins šeimas.

7. Kviečiame gilinti savo tikėjimą skaitant katalikišką spaudą. Spaudos stende šalia raštinės galima rasti birželio mėn. Magnificat bei naują Artumos žurnalo numerį.

8. Kiekvieną vakarą 20.00 val. muša mūsų bažnyčių varpai kviesdami visus tikinčiuosius užtariant šv. Juozapui melstis už ligonius, gydytojus, slaugytojus ir visus, kuriems šis metas yra ypatingai sunkus.

+++

1. Nabożeństwa majowe w naszym kościele od poniedziałku do soboty są sprawowane po Mszy św. W niedziele – 15 min. przed Mszą św. W każdą sobotę maja o godz. 9.20 śpiewamy godzinki Najświętszej Maryi Panny.

2. 24 maja, w poniedziałek obchodzimy wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Msza św. o godz. 17.30.

3. 27 maja, w czwartek obchodzimy święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Msza św. o godz. 8.30.

4. 29 maja, w sobotę w naszej parafii obchodzimy uroczystość Pierwszej Komunii św. Mszy św. o godz. 10.00 nie będzie. Msza św. pierwszokomunijna dla dzieci w języku polskim będzie sprawowana o godz. 9.00, po litewsku o godz. 11.00 i o godz. 13.00.

5. 6 czerwca obchodzimy uroczystość Bożego Ciała. Organizujemy procesję Eucharystyczną, która rozpocznie się po polskiej Mszy św. o godz. 11.00 od kościoła. Procesja ruszy ulicą Įkalnės, dalej ulicą Žalioji, skręci na prawo w ulicę Lauko, następnie w lewo w ulicę Darbininkų, pójdzie do ulicy Gamyklos i skręci w lewo w ulicę Gamyklos, dojdzie do ulicy Žalioji i tą ulicą powróci do kościoła. Pierwszy ołtarzyk przy ulicach Įkalnės i Žalioji przygotowują Koła Miłosierdzia, drugi przy ulicy Lauko – Dom opieki społecznej, trzeci przy ulicy Darbininkų – gimnazjum Żejmiana i czwarty przy ulicach Upės i Žalioji – gimnazjum Ryto. W sposób szczególny zapraszamy do udziału w procesji dzieci pierwszokomunijne. Panie, które hodują w swoich ogródkach kwiaty, prosimy o płatki do sypania w procesji. 6 czerwca również obchodzimy Dzień Ojca. W niedzielę we Mszy św. modlimy się za żyjących ojców, a w poniedziałek, 7 czerwca – za zmarłych.

6. Biskupi Litwy zapraszają nas do wzięcia udziału we wspólnej modlitwie za rodziny podczas nabożeństw majowych i czerwcowych, zwłaszcza od Dnia Matki do Dnia Ojca, która stanie się mostem, łączącym rodziców i dzieci oraz wzmocni rodziny.