ŠVENČIAUSIOSIOS TREJYBĖS ŠVENTĖ / ŚWIĘTO NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Pirmos Komunijos vaikus maloniai kviečiame švęsti šv. Mišias Baltosios Savaitės metu: pirmadienį, trečiadienį, penktadienį 17:30 val., šeštadienį – 10:00 val.

2. Gegužės 29 d., trečiadienį po 17:30 val. šv. Mišių kviečiame į susitikimą su Šv. Raštu parapijos salėje.

3. Gegužės 31 d., penktadienį švenčiame Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo šventę. Šv. Mišios 17:30 val. Švč. Sakramento adoracija nuo 15:00 val.

4. Birželio 1 d., šeštadienį minime šv. Justiną, kankinį. Šv. Mišios 10:00 val.

5. Birželio 2 d. sekmadienį švenčiame Dievo Kūno ir Kraujo iškilmę. Organizuojame Eucharistinę procesiją Pabradės miesto gatvėmis. Procesija prasidės 11.00 val. po šv. Mišių lenkų kalba. Procesija vyks įprastiniu maršrutu: Įkalnės, Žaliosios, Lauko, Darbininkų, Gamyklos gatvėmis. Pirmąjį altorėlį ties Įkalnės ir Žaliosios gatvių sandūra ruošia Gailestingumo būriai, antrąjį – Lauko gatvėje Globos namų darbuotojai ir gyventojai, trečiąjį – Darbininkų gatvėje Žeimenos gimnazija ir ketvirtąjį Upės ir Žaliosios gatvių sandūroje – Ryto gimnazija. Ypač kviečiame dalyvauti procesijoje vaikus šiais metais priėmusius I Komuniją.

6. Birželio 2 d., sekmadienį švenčiame Tėvo dieną. Sekmadienį šv. Mišių aukoje meldžiamės už gyvus tėvus, o birželio 3 d., pirmadienį 17:30 val. už mirusius.

7. Birželio 2 d., po 12:00 val. šv. Mišių mūsų bažnyčioje yra numatomas religinės muzikos koncertas.

8. Birželinės pamaldos mūsų bažnyčioje švenčiamos kiekvieną dieną nuo pirmadienio iki šeštadienio po šv. Mišių.

9. Spaudos stende prie išėjimo iš bažnyčios yra gegužės mėn. Artumos ir Saleziečių žinių žurnalai bei birželio mėn. Magnificat.

+++

1. Dzieci, które w tym roku przystąpiły do I Komunii św. zapraszamy na Mszę św. Białego Tygodnia: w poniedziałek, środę i piątek godz. 17.30, w sobotę o godz. 10.00.

2. 29 maja, w środę po Mszy św. o godz. 17.30 zapraszamy na spotkanie z Pismem św. w sali parafialnej.

3. 31 maja, w piątek obchodzimy święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Msza św. o godz. 17.30. Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00.

4. 1 czerwca, w sobotę obchodzimy wspomnienie św. Justyna, męczennika. Msza św. o godz. 10.00.

5. 2 czerwca, w niedzielę obchodzimy uroczystość Bożego Ciała. Organizujemy procesję Eucharystyczną, która rozpocznie się po polskiej Mszy św. o godz. 11.00. Procesja ruszy ulicą Įkalnės, dalej ulicą Žalioji, skręci na prawo w ulicę Lauko, następnie w lewo w ulicę Darbininkų, pójdzie do ulicy Gamyklos i skręci w lewo w ulicę Gamyklos, dojdzie do ulicy Žalioji i tą ulicą powróci do kościoła. Pierwszy ołtarzyk przy ulicach Įkalnės i Žalioji przygotowują Koła Miłosierdzia, drugi przy ulicy Lauko – Dom opieki społecznej, trzeci przy ulicy Darbininkų – gimnazjum Żejmiana i czwarty przy ulicach Upės i Žalioji – gimnazjum Ryto. W sposób szczególny zapraszamy do udziału dzieci, które w tym roku przystąpiły do I Komunii św.

6. 2 czerwca, w niedzielę obchodzimy Dzień ojca. W niedzielę we Mszy św. modlimy się za żyjących ojców, a w poniedziałek, 3 czerwca za zmarłych.

7. 2 czerwca, w niedzielę po Mszy św. w języku litewskim przewidziany jest koncert muzyki religijnej. Serdecznie zapraszamy!

8. Nabożeństwa czerwcowe w naszym kościele są sprawowane od poniedziałku do soboty po Mszy św.