ŠVČ. KRISTAUS KŪNO IR KRAUJO IŠKILMĖ / UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Birželio mėnesį ypatingai garbiname Švč. Jėzaus Širdį. Birželinės pamaldos mūsų bažnyčioje pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais vyks 17.00 val.; antradieniais, ketvirtadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais po šv. Mišių. Kiekvieną birželio mėnesio šeštadienį 9.20 val. giedamos Švč. Jėzaus Širdies valandos.

2. Birželio 7 d., pirmadienį šv. Mišias 17.30 val. aukojame už mirusius tėvus.

3. Birželio 11 d., penktadienį švenčiame Švč. Jėzaus Širdies iškilmę. Šv. Mišios 17.30 val.

4. Birželio 12 d., šeštadienį minime Nekaltąją Švč. Mergelės Marijos Širdį. Šv. Mišios 10.00 val.

5. Birželio 13 d., sekmadienį 12.00 val. šv. Mišių aukai vadovaus vysk. Darius Trijonis ir suteiks Sutvirtinimo sakramentą pasirengusiam jaunimui.

6. Kitą sekmadienį, Devintinių Oktavoje laiminame vainikus ir žolynus.

7. Dėkojame visiems padėjusiems suorganizuoti Devintinių procesiją, paruošusiems altorėlius ir visiems joje dalyvavusiems.

8. Lietuvos vyskupai kviečia per gegužines ir birželines pamaldas, o ypač nuo Motinos iki Tėvo dienos įsitraukti į bendrą maldą už šeimas, kuri tarsi tiltas sujungs tėvus ir vaikus bei stiprins šeimas.

9. Kviečiame gilinti savo tikėjimą skaitant katalikišką spaudą. Spaudos stende šalia raštinės galima rasti birželio mėn. Magnificat bei naujus Artumos ir Kelionės žurnalo numerius.

+++

1. W miesiącu czerwcu czcimy Najświętsze Serce Jezusa. Nabożeństwa czerwcowe w naszym kościele w poniedziałki, środy, piątki będą się odbywały o godz. 17.00; we wtorki, czwartki, soboty i niedziele po Mszy św. W każdą sobotę czerwca o godz. 9.20 śpiewamy godzinki do Najświętszego Serca Jezusowego.

2. 7 czerwca, w poniedziałek Msza św. o godz. 17.30 jest sprawowana za zmarłych ojców.

3. 11 czerwca, w piątek obchodzimy uroczystość Najświętszego Serca Jezusa. Msza św. o godz. 17.30.

4. 12 czerwca, w sobotę wspominamy Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny. Msza św. o godz. 10.00.

5. 13 czerwca, w niedzielę Mszy św. o godz. 12.00 będzie przewodniczył ks. bp Darius Trijonis i udzieli sakramentu Bierzmowania przygotowanej młodzieży.

6. W następną niedzielę, 13 czerwca w Oktawie uroczystości Bożego Ciała błogosławimy zioła i wianki.

7. Biskupi Litwy zapraszają nas do wzięcia udziału we wspólnej modlitwie za rodziny podczas nabożeństw majowych i czerwcowych, zwłaszcza od Dnia Matki do Dnia Ojca, która stanie się mostem, łączącym rodziców i dzieci oraz wzmocni rodziny.

8. Od 22 do 29 lipca w Wilnie odbędą się rekolekcje wakacyjne Ruchu Światło - Życie. Zapraszamy osoby w wieku 13-18 lat wziąć udział w Oazie Nowego Życia pierwszego stopnia!

CO NAS CZEKA?

- Mile spędzony czas ze wspaniałymi ludźmi i doświadczenie Żywego Kościoła;

- Czas na modlitwę i skupienie;

- Bliższe poznanie Boga;

- Zabawy, turnieje sportowe, wycieczki oraz kontakt z przyrodą.

Więcej informacji i rejestracja: https://www.facebook.com/1902564073105610/posts/4749553815073274