Šv. Mišių laikas

Birželio 25 d. dėl arkiv. T. Matulionio skelbimo palaiminimu šventės Šv. Mišios bus tokia tvarka: Pabradės bažnyčioje: 9.00 PL, 18.30 LT, Pavoverės - 8.00 val., Karkažiškės rektorate Šv. Mišių tą dieną nebus. Apie šventę išsamiau www.teofilius.lt