SKELBIMAI/OGŁOSZENIA

III GAVĖNIOS SEKMADIENIS \ III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

1. Gavėnios laikotarpiu penktadieniais 16.30 val. kviečiame dalyvauti Kryžiaus kelio pamaldose. Pamaldos vyks dviem lenkų ir lietuvių kalbomis.

2. Kovo 25 d. (pirmadienį) švenčiame Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai iškilmę. Šv. Mišios 17.30 val.

3. Kviečiame skirti 2% pajamų mokesčio už 2018 metus mūsų parapijos reikmėms. Pildymo formas bei rekvizitus galima rasti kanceliarijoje bei stikliniame kambaryje.

1. W okresie Wielkiego Postu w każdy piątek o godz. 16.30 zapraszamy na nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Nabożeństwo będzie sprawowane w dwóch językach po polsku i po litewsku.

2. 25 marca, w poniedziałek obchodzimy uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msza św. o godz. 17.30.

3. Zapraszamy do przekazania 2% podatku dochodowego za rok 2018 na potrzeby naszej parafii. Formularze do wypełnienia oraz rekwizyty można uzyskać w kancelarii i w szklanym pokoju.