Rugpjūčio 2 ir 9 d. Arnionių koplyčioje nebus Šv. Mišių.