Pasaulinė migrantų ir pabėgėlių diena

Sausio 10 d. 12 val Šv. Mišias aukos J. E. Vysk. Arūnas Poniškaitis. Melsimės už pabėgėlius ir migrantus.

Po Mišių, parapijos salėje, vyks susitikimas ir agapė.

Apie šį pasaulinį minėjimą galite pasiskaityči čia.