LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENA

12 val. Šv. Mišios Pabradės Švč. M. Marijos, Šeimos Karalienės, bažnyčioje

13 val po Šv. Mišių eisena į Pabardės Žemutinį parką

13.15 val. visuotinė akcija "Kovo 11-oji" Pabradės Žemitiniame parke

Organizatoriai Pabradės miesto kultūros centras