KVIETIMAS - ZAPROSZENIE

Dėkodami Dievui už Šventosios Dvasios dovaną pasauliui, už bendrystės malonę Jus ir visą Jūsų bendruomenę kviečiame kartu švęsti Sekmines Vilniaus Kalvarijose!

Dziękując Bogu za dar Ducha Świętego dla świata, za łaskę komunii zapraszamy wszystkich wiernych do wspólnego świętowania Zesłania Ducha Świętego w Kalwarii Wileńskiej!