Kūčių vakaronė

Gruodžio 17 d. 18 val. Pabradės Švč. M. Marijos, Šeimos Karalienės, bažnyčioje adventinis koncertas.

Po jų kviečiame visus į parapijos salę, švęsti ir laužyti kalėdaitį.

Ateidami atsineškite maisto sau ir artimui.