Kryžiaus Kelio pamaldas Pabradės miesto gatvėmis

Gerbiami mūsų parapijos tikintieji,Nuoširdžiai dėkoju už dalyvavimą bei pagalbą rengiant Kryžiaus Kelio pamaldas Pabradės miesto gatvėmis. Tikiu, kad paaukotas laikas bendrai maldai atneš gausių mūsų parapijos bendruomenės vienybės ir solidarumo vaisių.

Taip pat linkime šviesių Viešpaties Prisikėlimo Iškilmių. Jėzaus pergalė prieš didžiausią mūsų priešą – mirtį, teįkvepia mums drąsos naujų kasdienybės iššūkių akivaizdoje!Pagarbiai,

kleb. kun. Vladimiras Solovej