KRISTAUS ŽENGIMO Į DANGŲ ŠVENTĖ / WNIEBOWSTĄPIENIE PANA JEZUSA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Gegužės mėnesį ypatingu būdu pagerbiame Švč. Mergelę Mariją. Gegužinės pamaldos mūsų bažnyčioje vyksta nuo pirmadienio iki šeštadienio po šv. Mišių. Sekmadienį 15 min. prieš šv. Mišias. Kiekvieną gegužės šeštadienį 9.20 val. giedame Švč. M. Marijos valandas.

2. Gegužės 22 d., pirmadienį 18.15 val. kviečiame į pokalbių apie tikėjimą Šv. Rašto šviesoje susitikimą. Susitikimas vyks lenkų kalba parapijos salėje.

3. Gegužės 26 d., penktadienį minime šv. Pilypą Nerį, kunigą. Šv. Mišios 17.30 val.

4. Penktadienį kviečiame į Švč. Sakramento adoraciją nuo 15.00 val.

5. Gegužės 27 d., šeštadienį švenčiame Šv. Dvasios Atsiuntimo (Sekminių) iškilmės išvakares. Šv. Mišios 18.00 val.

6. Gegužės 28 d. sekmadienį Vilniaus Kalvarijų bažnyčioje vyks Sekminių atlaidai. Daugiau informacijos galima rasti skelbimų lentoje arba internete.

7. Spaudos stende prie išėjimo iš bažnyčios yra nauji Artumos, Kelionės žurnalų numeriai.

8. Nuoširdžiai dėkojame už visas aukas mūsų bažnyčios išlaikymui.

+++

1. W maju w sposób szczególny czcimy Najświętszą Maryję Pannę. Nabożeństwa majowe w naszym kościele od poniedziałku do soboty są sprawowane po Mszy św. W niedziele – 15 min. przed Mszą św. W każdą sobotę maja o godz. 9.20 śpiewamy godzinki Najświętszej Maryi Panny.

2. W poniedziałek, 22 maja po Mszy św. o godz. 18.15 zapraszamy na spotkanie-rozmowę o wierze w świetle Pisma świętego. Spotkanie odbędzie się w języku polskim w sali parafialnej.

3. 26 maja, w piątek obchodzimy wspomnienie św. Filipa Nereusza, prezbitera. Msza św. o godz. 17.30.

4. W piątek Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00.

5. 27 maja, w sobotę obchodzimy wigilię uroczystości Zesłania Ducha św. Msza św. wieczorem o godz. 18.00.

6. 28 maja, w niedzielę parafia Kalwarii Wileńskiej zaprasza na odpust Zesłania Ducha św. Szczegółowe informacje można uzyskać na tablicy ogłoszeń lub w Internecie.

7. Serdecznie dziękujemy za wszystkie ofiary złożone na utrzymanie kościoła.