KRISTAUS, VISATOS VALDOVO IŠKILMĖ / UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Lapkričio 30 d., šeštadienį švenčiame šv. Andriejaus šventę. Šv. Mišios bus aukojamos 10.00 val.

2. Kitą sekmadienį, gruodžio 1 d. švenčiame pirmąjį Advento sekmadienį ir pradedame pasiruošimo Kalėdoms laikotarpį. Advento metu antradieniais ir ketvirtadieniais ryte 7.00 val. švęsime Rarotų šv. Mišias, į kurias ypatingai kviečiame vaikus ypač besiruošiančius I Komunijai.

3. Lietuvoje vyksta nuolatinė Švč. Sakramento adoracija. Šiais metais kviečiama melstis už pašaukimus. Nuo lapkričio mėnesio adoracija vyksta Vilniaus arkivyskupijos parapijose. Mūsų bažnyčioje adoracija vyks gruodžio 5 d., ketvirtadienį nuo 8.00 iki 20.00 val.

4. Gruodžio 7 d. šeštadienį, Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija kviečia į tarptautinę mokslinę konferenciją - Stokos samprata ir dvasinis augimas krikščioniškoje Vakarų Europos kultūrinėje tradicijoje. Konferencijos pradžia 9.00 val.

5. Kviečiame jaunimą nuo 16 metų amžiaus sutikti Naujuosius Metus Taizé susitikime Vroclave. Daugiau informacijos gali suteikti katechetas Artūras.

6. Dėkojame už rūpestį mūsų bažnyčios reikmėmis: Dievo Motinos Marijos altorėlio įrengimu bei šildymo išlaidomis.

7. Kviečiame skaityti katalikišką spaudą. Prie išėjimo iš bažnyčios galima rasti gruodžio mėnesio Magnificat leidinio numerius.


1. 30 listopada, w sobotę obchodzimy święto św. Andrzeja, apostoła. Msza św. o godz. 10.00.

2. W następną niedzielę, 1 grudnia obchodzimy pierwszą Niedzielę Adwentu i rozpoczynamy okres przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. W czasie Adwentu we wtorki i czwartki o godz. 7.00 będziemy sprawowali Msze św. Roratnie, na które szczególnie zapraszamy dzieci, zwłaszcza przygotowujące się do I Komunii św.

3. Na Litwie trwa nieustająca adoracja Najświętszego Sakramentu. W tym roku modlimy się o powołania. Od listopada adoracja trwa w parafiach archidiecezji Wileńskiej. W naszym kościele adoracja Najświętszego Sakramentu będzie miała miejsce 5 grudnia, w czwartek od godz. 8.00 do godz. 20.00.

4. 7 grudnia, w sobotę duchowne seminarium św. Józefa w Wilnie zaprasza na międzynarodową konferencję naukową pod tytułem – Pojęcie braku a wzrastanie duchowe w tradycji kulturowej chrześcijańskiej Europy Zachodniej.

5. Zapraszamy młodzież od lat 16 na powitanie Nowego Roku wraz ze wspólnotą Taizé we Wrocławiu. Szczegółowe informacje można uzyskać u katechety Artura.

6. Serdecznie dziękujemy za troskę o nasz kościół, za złożone ofiary na budowę ołtarzyka Matki Bożej oraz ogrzewanie kościoła.