Katechazės

Sekmadieniais 20 min. prieš Šv. Mišias vyks katechezės. Lenkų kalba - 9.10 val., Lietuvių - 11.40 val.

O po Šv. Mišių, parapijos salėje, vyks katechezės tėvams, kurių vaikai šiemet ruošiasi pirmajai Komunijai. Tiems, kurie mažai lankė Alfą kursą, o ypač tiems kurie jo visai nelankė.