IV VELYKŲ SEKMADIENIS / IV NIEDZIELA WIELKANOCNA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Gegužės mėnesį ypatingu būdu pagerbiame Švč. Mergelę Mariją. Šiokiadieniais nuo pirmadienio iki šeštadienio po šv. Mišių kalbame Švč. M. Marijos litaniją.

2. Gegužės 14 d., šeštadienį švenčiame šv. Motiejaus, apaštalo šventę. Šv. Mišios – 10.00 val.

3. Spaudos stende galima rasti naują, gegužės mėn. Artumos žurnalą.

4. Primygtinai prašome nenešti ir nepalikinėti bažnyčioje šventų paveikslų, spaudos leidinių ar kitų šventų daiktų.

+++

1. W maju miesiącu w sposób szczególny czcimy Najświętszą Maryję Pannę. W dni powszednie od poniedziałku do soboty po Mszy św. odmawiamy litanię Loretańską.

2. 14 maja, w sobotę obchodzimy święto św. Macieja, apostoła. Msza św. o godz. 10.00.

3. W gablocie z prasą przy wyjściu z kościoła można nowy numer czasopisma Miłujcie się.

4. Usilnie prosimy nie przynosić i nie zostawiać w kościele świętych obrazów, gazet, czasopism, ani żadnych innych przedmiotów religijnych.